Wijziging richtlijnen PAB: ook minderjarigen kunnen werken als jobstudent of als vrijwilliger voor een budgethouder

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 16/02/2015 | Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Wijziging richtlijnen PAB: ook minderjarigen kunnen werken als jobstudent of als vrijwilliger voor een budgethouder

Sinds 1 januari 2015 kan je als budgethouder ook minderjarigen inschakelen als jobstudent en als vrijwilliger binnen je PAB.

Momenteel is dit enkel mogelijk voor minderjarigen die geen naaste familie of gezinslid zijn van de budgethouder of de persoon met een handicap aan wie het PAB is toegekend.

Indien je als budgethouder een minderjarige in dienst neemt, moet je hem/haar informeren rond zijn/haar rechten en plichten als jobstudent.  Hiervoor verwijzen wij naar de website ‘Student at work’

Wetgeving minimumleeftijd jobstudenten:

Een jobstudent kan aan de slag zodra hij/zij:

  • 16 jaar oud is
  • 15 jaar oud is en de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs heeft gevolgd

Wetgeving minimumleeftijd vrijwilligers:

  • Vanaf de leeftijd van 15 – in het jaar dat hij of zij 16 jaar wordt- mag een jongere als vrijwilliger werken binnen PAB.

Machtiging door de ouders

De ouder-voogd van een minderjarige jobstudent dient een machtiging te geven waarin hij/zij zich akkoord verklaart met de tewerkstelling als PAB-assistent.  Deze machtiging moet vóór de aanvang van de tewerkstelling van uw jobstudent bezorgd worden aan de PAB-cel.

https://www.vaph.be/documenten/machtiging-voor-de-tewerkstelling-van-een-minderjarige-het-kader-van-het-persoonlijke

Meer informatie?

Deze nieuwe regelgeving kan je terugvinden in de aangepaste PAB-richtlijnen.


0 Comments