Over ons

Missie

alin wil als erkende bijstandsorganisatie mensen objectief en correct informeren over het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB)en het Persoonsvolgend Budget (PVB), en (kandidaat-)budgethouders met raad en daad bijstaan in het beheren van het PAB of  PVB en ondersteuning op maat uitdragen bij de besteding van hun PAB of PVB.
alin wil de samenleving op een positieve manier beïnvloeden, veranderen én ondersteunen zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om eigen keuzes te maken en deze ook te realiseren. Onze uitgangspunten zijn hierbij steeds gelijkwaardigheid, gelijke kansen, solidariteit en zelfbeschikking.
alin richt zich in haar werking naar (kandidaat-)budgethouders en hun netwerk maar staat open voor iedereen die interesse heeft in de thema’s waarrond we werken. Onze kerntaken bestaan er in om personen met een handicap en hun netwerk te verenigen, te empoweren, te informeren en gericht door te verwijzen naar diverse vormen van ondersteuning.

Visie

alin speelt samen met haar vrijwilligers een belangrijke rol in het leven van personen met een handicap en hun netwerk. We slagen erin om een aanbod te realiseren dat tegemoet komt aan hun behoeften en noden en hen ondersteunt om in onze samenleving de vrijheid te hebben om die keuzes te kunnen maken die voor hen belangrijk zijn. alin benadert de personen met een handicap als een individu met een eigen specifieke situatie. We benaderen de persoon vanuit zijn kunnen en zijn sterktes en niet vanuit zijn beperking maar we houden wel rekening met de beperking die de handicap met zich meebrengt. We ondersteunen personen met een handicap om invloed uit te oefenen op het beleid, zodat mee vanuit hun ervaring de samenleving zo groeit dat iedereen kan genieten van een gelijkwaardig en volwaardig burgerschap. Concreet ondernemen we acties, met de nadruk op participatie en het empoweren van de mensen zelf, rond PAB en PVB en aanverwante thema’s.

Hoe kan je een gift doen?

 • alin verdedigt de belangen van (kandidaat-)budgethouders in tal van overlegorganen.
 • Hoe meer leden alin telt, hoe krachtiger we de stem van personen met een handicap als budgethouders kunnen laten horen.

Medewerkers

 • Caroline Callens, coördinator
 • Nathalie Mampaey, helpdesk en secretariaat
 • Kimberly Vanhoolandt, secretariaat
 • Xanne Vankeirsbilck, medewerker dienstverlening
 • Stijn Luyten, medewerker dienstverlening
 • Karlien Vandamme, medewerker dienstverlening
 • Jeroen Vereecke, helpdesk medewerker
 • Koenraad Lecluyse, helpdesk vrijwilliger

Bestuur

 • Sophie Beyers (voorzitter)
 • Jenny Desaegher (lid AV en RvB als budgethouder)
 • Kristof Van Zele (lid AV en RvB als budgethouder)
 • Leen Pollentier (lid AV)
 • Katerien Verlinden (lid AV als budgethouder)
 • Katrien Simons (lid AV als budgethouder)
 • Johan Basilliades (lid AV als budgethouder)

Partners

VFG

VFG, wat vroeger stond voor Vlaamse Federatie Gehandicapten, is een organisatie die zich  inzet voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun omgeving.
In de eerste plaats creëert VFG een aangename ontmoetingsplek. Dankzij de inzet van onze honderden vrijwilligers zijn er VFG-afdelingen doorheen heel Vlaanderen. Je kan er deelnemen aan tal van activiteiten.
Daarnaast zetten de mensen van VFG zich dagelijks in voor een samenleving waarin iedereen mee telt. VFG staat sterk als belangenverdediger en komt dan ook via verschillende kanalen op voor de rechten van personen met een handicap en chronisch zieken. Gelijke kansen, solidariteit en zelfbeschikking vormen de rode draad in alle aspecten van de VFG werking.
Samengevat helpt VGF haar  leden op weg met doelgerichte actuele informatie, toegankelijke gezondheidsvoorlichting, ondersteuning in beleidsbeïnvloeding en een creatief en gevarieerd activiteitenaanbod.

voor meer info klik

EASYPAY

EASYPAY is een sociaal secretariaat dat je bijstaat bij de loonverwerking van je persoonlijke assistenten die je betaalt met je PAB of PVB. EASYPAY biedt je een dienstverlening op maat van jouw organisatie als startende werkgever

LVPH, Liberale Vereniging voor Personen met een Handicap

logo LVPH cyaan

Is er is een samenwerkingsprotocol met LVPH, waarbij alle leden vanuit LVPH over alle informatie en tools vanuit alin kunnen beschikken, om zo hun leden zo goed mogelijk te informeren als (toekomstige) budgethouders. Voor meer info klik hier verder.

RANDSTAD Assistentie en Zorg

randstad

Voor meer info

SECUREX 

    Logo_Securex_Bel%20RGB

Securex is een sociaal secretariaat dat je bijstaat bij de loonverwerking van je persoonlijke assistenten.

T-Interim

Logo_T_interim#Q

 

Je betaalt bij t-interim slechts een coëfficiënt van 1,79 (i.p.v. 1,9) indien je zelf de selectie doet van je persoonlijke assistent. Dat kan een voordeel tot 2000 € opleveren. Je betaalt bij t-interim slechts een coëfficiënt van 1,87 (i.p.v. 2.0) indien t-interim voor je een geschikte assistent zoekt. Dat kan een voordeel tot 2000 € opleveren. meer info? bekijk de informatiebrochure  tussen T-interim en alin.
Vanaf 1 april 2016 betaal je minder
De taxshift zorgt onder andere voor een stapsgewijze vermindering van de werkgeversbijdragen voor de RSZ. Ook wij verlagen onze coëfficiënten zodat jij meer uit je budget haalt.

Als lid van alin wordt het tarief als je zelf iemand aanbrengt 1,77 (in plaats van 1,79). Organiseert t-interim de selectie voor jou, dan wordt dat 1,85 (in plaats van 1,87)

De tarieven voor de jobstudenten blijven hetzelfde: 1,15 als je zelf een student aanbrengt en 1,20 als wij voor jou op zoek gaan.

De andere zaken blijven zoals voorheen:

De dimona-aangifte is 0,3114 euro per gewerkt uur

De coëfficiënt van reiskosten van jouw assistent blijft 1,10

De feestdagen rekenen wij door aan de payroll – of selectiecoëfficiënt

In de coëfficiënt is nog altijd inbegrepen: vakantiegeld, eindejaarspremie en verzekering voor (arbeids-) ongevallen en ziekte

T-interim biedt een waaier van gediversifieerde ondersteuning onder de noemer van T-zorg, ook dienstverlening via dienstencheques

VDAB

Voor uw zoekertjes en vacatures kunnen wij je als lid van alin een bevoorrechte dienstverlening en aandacht aanbieden
Wij maken ook gebruik van de regionale VDAB kantoren voor consultaties in jouw buurt

Vrijwilligersservice Thuishulp-VFG

Vfg_pv_RGB_(300)_jpg

Met je PAB of PVB kan je vrijwilligers inschakelen. Dat scheelt snel behoorlijk wat centen en het is allemaal een stuk persoonlijker. Het is niet mogelijk om rechtstreeks een vrijwilliger in dienst te nemen. Je moet hiervoor met een erkende vrijwilligersorganisatie zoals o.a. VFG samenwerken. Wie lid is van alin  hoeft het eerste jaar geen administratiekost te betalen voor de vrijwilligersservie… Dit is 50€ korting! Om hiervan gebruik te kunnen maken, is lidmaatschap van VFG vereist, het eerste jaar dat u lid bent van alin krijgt u ook dit lidmaatschap gratis aangeboden (ter waarde van 12 euro). Ook je vrijwilligers moeten lid worden van VFG om in orde te zijn met de verzekering (12 euro per vrijwilliger). Meer info? vrijwilligersservice

Vrijwilligersservice Solidariteit van het Gezin

Met je PAB of PVB kan je vrijwilligers vergoeden. Deze moeten wel ingeschreven zijn via een vrijwilligersservice. Als alin lid kan je van een bevoorrechte dienstverlening genieten waarbij de vrijwilliger automatisch door de Vrijwilligersservice wordt vergoed op basis van de maandelijkse aangegeven prestaties, en waarbij jij als budgethouder dan ook een factuur krijgt ter verantwoording me je PAB of PVB

Actief NV      

Actief NV biedt huishoudhulp met dienstencheques aan. Ze rekenen geen bijkomende kosten aan voor inschrijvijngsgeld, transport of administratieve kosten aan. Ze willen de zelfstandigheid van de personen met een beperking op deze manier gaan verhogen.

 

Talenticap

 

Talenticap is een ondersteuning voor en door ondernemers met een handicap.  Hier krijg je advies om op zelfstandige basis een activiteit uit te bouwen, ongeacht je handicap.

Lees hier het AlinEA artikel met Luc Demarez – een ondernemende PVB budgethouder.