PAB

PAB-zichtrekening1. Wat is een PAB?

2. Hoeveel bedraagt een PAB?

3. Waarvoor kan ik het PAB gebruiken ?

4. Waarvoor mag ik  het PAB niet gebruiken ?

5. Hoe vraag ik een PAB aan?

6. Ik krijg een PAB, wat moet ik dan doen?

7. Wie kan mij hulp bieden bij het organiseren van mijn PAB?

8. PAB, hoe zit dat financieel in elkaar?

9. Richtlijnen VAPH omtrent de besteding van het PAB budget.

10. Hoe zit dat met de voorschotten VIA4?

11. Informatiefilmpjes

 

1. Wat is een PAB?

naar boven

Een PAB is een persoonlijk assistentiebudget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) jou geeft om jouw assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren.

Een PAB wordt oorspronkelijk toegekend aan een minderjarige persoon met een handicap die hierin vertegenwoordigd wordt door diens ouders. Zij nemen het beheer van het budget op zich.

Opgelet, je hebt tijd tot je 22ste verjaardag om de omschakeling te maken naar PVB. Dat betekent wel dat je van zodra je 18 jaar bent, je zelf beheerder wordt of een beschermend statuut moet aanvragen. 

2. Hoeveel bedraagt een PAB?

naar boven

Er zijn 5 budgetcategorieën binnen PAB. Afhankelijk van je zorgzwaarte wordt je ingedeeld.

Hoeveel bedraagt het persoonlijke-assistentiebudget? | VAPH

 

3. Waarvoor mag ik een PAB gebruiken ?

naar boven

Wat je met je PAB kan doen staat in de richtlijnen van het VAPH. Indien je een overeenkomst afsluit raden we aan de goedkeuring van het VAPH af te wachten. 

 • zorg en ondersteuning als gevolg van je handicap
 • dagondersteuning bij zorgaanbieders via combinatie bij een MFC, wat je kan aanvullen met kortverblijf
 • bijstand bij de bijstandsorganisaties om je te helpen bij het organiseren, maken van keuzes en het beheren van je PAB
 • individuele ondersteuningsfuncties
 • praktische hulp van persoonlijke assistenten
  • verplaatsingen (boodschappen of andere verplaatsingen, enz.)
  • dagactiviteiten (uitstappen, enz.)
  • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van de persoon met een handicap en zijn of haar ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, enz.).
   Helpt de assistent op school of op het werk, dan mag de hulp enkel praktisch of organisatorisch zijn. 
 • Let wel op, er mag geen subsidiëring zijn vanuit een andere overheidsdienst. Indien dit wel het geval zou zijn, kan je het document: Verklaring op eer invullen, waarbij er afstand wordt gedaan van die tussenkomst.
 • Raadpleeg de bestedingsregels-pab van het VAPH

De hulp kan zowel van praktische, inhoudelijke als organisatorische aard zijn. 

4. Waarvoor mag ik een PAB niet gebruiken ?

naar boven

Het persoonlijk assistentiebudget stelt je in staat om heel uiteenlopende vormen van ondersteuning te financieren. Toch zijn er beperkingen.

Met het PAB kan je volgende zaken niet betalen:

 • Hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning of de auto
 • De tussenkomst van een tolk voor doven of slechthorenden -tolken Vlaamse gebarentaal of schrijftolken-, voor de uren waarvoor u van het VAPH een goedkeuring kreeg. Ook niet de vervoerskosten van een tolk.
 • Medische of paramedische therapieën, onderzoeken en behandelingen die onder de bevoegdheid van het RIZIV vallen.
 • Inhoudelijke assistentie op school of op het werk. Daarvoor staat het geïntegreerd onderwijs (GON) in of dienen de loonsubsidies.
 • Assistentie in het ziekenhuis, revalidatiecentrum of rust- en verzorgingstehuis
 • Psychologische begeleiding

Opgelet, dit is geen limitatieve lijst. Je kan best steeds de goedgekeurde overeenkomst van het VAPH afwachten. 

5. Ik krijg een PAB, wat moet ik dan doen?

naar boven

Je kan contact opnemen met alin om je te begeleiden bij de opstart van je PAB. alin zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk aan de slag kan met je budget.

!Opgelet! De ondersteuningstoeslag (vroeger Basisondersteuningsbudget) dat onderdeel is van het groeipakket, valt weg als je een PAB toegekend krijgt. Het is belangrijk de verschillende opties met je coach te bespreken en op die manier de beste beslissing te maken.

 • Je moet binnen de vier maanden na de datum van de toekenning een overeenkomst afsluiten. 
 • Je opent een aparte zichtrekening op naam van de budgethouder of wettelijk vertegenwoordiger
  Voor de PAB zichtrekening vind je een infofiche, die je best goed doorneemt vooraf en ook laat inzien door je bankier, zodat deze je de meest geschikte formule van zichtrekening kan adviseren.
  PAB-zichtrekening
 • Indien je gebruik maakt van schoolaanvullende of schoolvervangende ondersteuning bij een MFC, vergeet dan zeker niet je combinatieformulier in orde te brengen. 

 

6. Wie kan mij hulp bieden bij het organiseren van mijn PAB?

naar boven

alin vzw kan je helpen bij de besteding, verantwoording en organisatie van je PAB. 
Weet dat je bij een eerste terbeschikkingstelling recht hebt op gratis bijstand? Meestal wordt dit vermeld in de brief.
Je sluit een overeenkomst af met ons en kan de kosten met je PAB-budget betalen.

Een lidmaatschap van alin kost €50/jaar. Daarmee kan je met algemene vragen terecht op de helpdesk en blijf je op de hoogte via de nieuwsbrief en alinEA-magazines.

Intensieve individuele bijstand van je budget  (80 euro/uur)

 

7. PAB, hoe zit dat financieel in elkaar?

naar boven

Terugvorderbaar voorschot

Het VAPH stort 3/12de van het totale budget op je aparte zichtrekening. Dit is een voorschot om de facturen met betrekking tot het PAB te betalen. Als het PAB stopt moet het terugvorderbaar voorschot terugbetaald worden aan het VAPH. Het voorschot wordt niet automatisch aangezuiverd. Je moet zelf aangeven bij het VAPH welke facturen je hebt betaald. Dit kan onbeperkt via mijnVAPH.be .
Let wel op, een budgetjaar moet telkens afgerond worden voor 1 april van het daaropvolgende jaar. Bv. de kosten van budgetjaar 2024 moeten voor 1 april 2025 ingediend zijn op de juiste overeenkomst in mijnVAPH.

Om kosten te kunnen indienen op mijnVAPH moet je wel eerst een door het VAPH goedgekeurde overeenkomst hebben. Nadien kan je betaalde facturen op deze overeenkomst ingeven en wordt het voorschot aangezuiverd. Dit kan tot zolang jouw jaarbudget toereikend is. Jouw budgetlijn is beschikbaar op mijnVAPH.be . Als je meer kosten indient dan je jaarbudget, zal het VAPH deze niet terugbetalen en wordt je geacht deze vanuit eigen middelen terug te betalen. Wij adviseren hiervoor een actueel budgetplan bij te houden. 

Voor het indienen van de kosten op mijnVAPH en het opmaken van het budgetplan kan je beroep doen op alin vzw.

Controle

Het VAPH vraagt dat je alle bankafschriften, overeenkomsten en facturen zeven jaar bewaard. Je kan op elk moment een controle krijgen. Dit kan op verschillende manieren:
– een steekproefcontrole vanop afstand  (er worden documenten opgevraagd)
– zorginspectie bij je thuis (er gebeurt een doorlichting van de documenten en de zorg die geboden wordt)

Het vrij besteedbaar deel

Het vrij besteedbaar deel bedraagt 5% van je te besteden totale budget. Je kan dit besteden aan andere zorg, zonder dat je verantwoording (bewijzen) hoeft af te leggen. Dus opgepast, dit is een onderdeel van je jaarbudget, je krijgt het er niet bovenop.

VIA-akkoorden

Bij PAB zijn er Vlaamse Intersectorale Akkoorden die van toepassing zijn wanneer je persoonlijk assistenten via een arbeidsovereenkomst in dienst hebt. 
We verwijzen graag door naar: VIA-middelen | VAPH

 

8. Richtlijnen VAPH omtrent de besteding van het budget.

naar boven

Het is zeker belangrijk om de besteding zeker in overeenstemming van de geactualiseerde richtlijnen te doen. Hieronder vind je enkele interessante documenten:

Raadpleeg zeker steeds de meest recente bestedingsregels om goed op de hoogte te blijven / contacteer onze helpdesk / je alin-coach. Deze kan je terugvinden op de website van het VAPH: https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/besteden

Nog een handig tool om het overzicht te behouden.

 • Budgetplan-PAB2024

Via de kostenstaat dien je kosten in en kan je je voorschot terug aanzuiveren. Hoe je dit doet, vind je hieronder terug. Je kan online via mijnVAPH.be werken of via de excels. Die laatste methode leggen we even uit via een filmpje:

 

9. Hoe vraag ik een PAB aan?

naar boven

Voor minderjarigen verloopt de aanvraag voor PAB niet via het VAPH, dan wel via de Intersectorale Toegangspoort van Jongerenwelzijn. 

De aanvraag voor PAB moet worden gedaan via een erkende jeugdhulpaanbieder. De jeugdhulpaanbieder vult hiervoor een A-document in, waarin de vraag uitvoerig wordt toegelicht en gemotiveerd. Voor kinderen en/of jongeren met een snel degeneratieve aandoening (tussen de leeftijd van 6 tot 20jaar) kan er een PAB Spoedprocedure worden aangegaan.
alin vzw kan niet helpen bij een aanvraag, maar kan enkel bijstand bieden bij een effectieve terbeschikkingstelling.

Hoe je een PAB moet aanvragen vind je terug op: Een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen | VAPH

Van zodra je een terbeschikkingstelling hebt, kan je het PAB gaan inzetten voor jouw ondersteuning. 

 

11. Informatie-filmpjes

Op deze pagina maken onze coaches jou wegwijs binnen enkele interessante onderwerpen over het budget.
Neem zeker een kijkje: https://alin-vzw.be/index.php/info-filmpjes/