eind oktober zullen de VIA4 voorschotten gestort worden op sommige PAB-rekeningen

  • De PAB budgethouders die assistenten tewerkstellen via sociaal secretariaat binnen de context van VIA4 voorwaarden, die vorig jaar het jaarbudget 2017 volledig hebben gespendeerd, ontvangen eind oktober een voorschot van VIA4-middelen.
  • Ook de PAB budgethouders die assistenten tewerkstellen via sociaal secretariaat binnen de context van de VIA4 voorwaarden, die op 1 oktober 2018 al voor meer dan 9/12 van het jaarbudget 2018 aan kosten bij het VAPH hebben ingediend, zullen een voorschot ontangen.
    • Dit om het minimumloon van je persoonlijk assistent te kunnen garanderen

OPGEPAST : Dit is een VOORSCHOT, waarvan het VAPH na indiening van je eindafrekening 2018, een verrekening op het voorschot zal doen, op basis van je totale budget besteding 2018 en de limiet van 7% extra budget gegenereerd door de directe VIA4 kosten 2018.

  • Heb je in je eindafrekening 2018 het vaste jaarbudget 2018 niet ten volle ingezet, dan zal het VAPH het gestorte voorschot VIA4 in het voorjaar van 2018, integraal in juni 2019 terugvorderen.
  • Heb je in je eindafrekening 2018 het vaste jaarbudget 2018 en een deel van het voorschot op de VIA4 gespendeerd, dan zal het VAPH in 2019, het eventueel teveel aan voorschot VIA4 terug invorderen.
  • Heb je in je eindafrekening 2018 het vaste jaarbudget 2018 en het voorschot op de VIA4 integraal besteed, dan zal er op basis van de verrekening van maximaal 7% op directe VIA4 kosten 2018,  nog een eventuele bijstorting VIA4 2018 in de zomermaanden van 2019 komen.