Jobstudent als pab-assistent

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 09/06/2015 | Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Jobstudent als pab-assistent

De zomervakantie nadert en ook jij als budgethouder kan minderjarige ‘jobstudenten’ inschakelen als PAB-assistenten via studenten- of vrijwilligers-overeenkomsten.

 

Dit is momenteel enkel mogelijk voor minderjarigen die geen naaste familie of gezinslid zijn van de budgethouder of de persoon met een handicap aan wie het PAB is toegekend.

 

De jobstudent moet erop letten dat er een aantal wettelijke grenzen niet overschrijden worden.

  • Als jobstudent heb je  50 dagen per jaar waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. Ga je daaroverheen, dan betaal je de normale (hogere) bijdragen.
  • Je mag niet meer dan  240 uur per kwartaal werken (behalve in de zomer), anders verlies je je kinderbijslag.
  • Als je te veel verdient, is het mogelijk dat:
  • je zelf belastingen moet betalen
  •  je ouders meer belastingen moeten betalen omdat je niet meer “ten laste” bent van hen

Jeugdige werknemers mogen in principe niet meer uren presteren dan 8 uur per dag en 38 uur

Alle informatie rond studentenarbeid kan je ook terugvinden op het portaal van de overheid Student at work: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html

Let op ! De ouder-voogd van een minderjarige jobstudent dient een machtiging te geven waarin hij/zij zich akkoord verklaart met de tewerkstelling als PAB-assistent. Deze machtiging moet vóór de aanvang van de tewerkstelling van uw jobstudent bezorgd worden aan de PAB-cel.

Enkele tips:

Overuren voor studenten van jonger dan 18 jaar?

Voor jeugdige werknemers is de arbeidsduur strikt geregeld. De jeugdige werknemers zijn werknemers van 15 jaar of ouder die niet langer aan de voltijdse leerplicht onderworpen zijn en die jonger zijn dan 18 jaar (minderjarig).

Specifieke regels zijn van toepassing voor de grenzen van hun arbeidsduur, alsook voor de rusttijden en -pauzes, de overuren, zondag- en nachtarbeid.

Leef de grenzen van de arbeidsduur na

Hoewel de naleving van de arbeidsduur in principe per werkgever wordt bekeken, worden voor de jeugdige werknemers de arbeidsperiodes bij twee of meerdere werkgevers samengeteld om na te gaan of de arbeidsduurgrenzen gerespecteerd worden.

Bovendien worden de onderwijsuren van de jeugdige werknemers die nog aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn (onderwijs met beperkt leerplan of voor de vervulling van de leerplicht erkende vorming), ook meegeteld als arbeidsuren.

Leef de rusttijden en pauzes na

Jeugdige werknemers mogen niet meer dan vier en een half uur zonder onderbreking werken. Wanneer de arbeidsduur vier en een half uur overschrijdt, hebben zij recht op een rustpauze van minstens een half uur. Wanneer de arbeidsduur zes uur overschrijdt, moet de rust één uur bedragen, waarvan een half uur in één keer genomen moet worden.

Deze jongeren moeten bovendien tussen twee opeenvolgende prestaties gedurende ten minste 12 ononderbroken uren een rustpauze genieten.

Voor de jeugdige werknemers heeft de wetgever bovendien een bijkomende rustdag ingevoerd. Naast de verplichte zondagsrust hebben deze jongeren recht op een bijkomende rustdag per week die onmiddellijk volgt op de zondag of eraan voorafgaat. Zij hebben met andere woorden recht op rust op zaterdag en zondag of op zondag en maandag.

Neen aan overuren!

Jeugdige werknemers mogen in principe niet meer uren presteren dan 8 uur per dag en 38 uur gemiddeld per week.

Neen aan nachtarbeid!

Ook voor jeugdige werknemers is nachtarbeid in principe verboden. Het gaat hier dus om arbeid tussen 20 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends.

Opletten met tewerkstelling op zon-, feest- of bijkomende rustdag

Net zoals hun volwassen collega’s, mogen jeugdige werknemers niet op een zon- of feestdag tewerkgesteld worden. Als werkgever van jeugdige werknemers dient men ook de rust op hun bijkomende rustdag te respecteren.

 

 


0 Comments