Persoonlijke assistenten en maaltijdcheques, hoe zit dat ?

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 29/06/2015 | Actueel | Reacties uitgeschakeld voor Persoonlijke assistenten en maaltijdcheques, hoe zit dat ?

De papieren maaltijdcheques lopen op hun eind. Vanaf 2016 worden dit elektronische maaltijdcheques.

Ondertussen is ook via publicatie in Belgische Staatsblad een eventuele verhoging naar maaltijdcheques van 8 euro aangekondigd. Dit moet evenwel nog verder afgetoetst worden binnen de afspraken van loonnormen en loonsverhogingen.

Werkgeversbijdrage maaltijdcheques opgetrokken tot 6,91 euro

Het koninklijk besluit dat de maximale werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque optrekt tot 6,91 euro, is onlangs in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hiermee voert de regering het loonakkoord uit dat de sociale partners begin dit jaar bereikten.

Verhoging met 1 euro

Opdat ze vrijgesteld zouden zijn van belastingen en socialezekerheidsbijdragen, moeten de maaltijdcheques aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat de werknemersbijdrage minstens 1,09 euro moet bedragen en de werkgeversbijdrage maximum 5,91 euro. Het is dit laatste bedrag dat nu met 1 euro verhoogd wordt, tot 6,91 euro. Werkgevers die hun werknemers het minimumbedrag aanrekenen en zelf het maximumbedrag voor hun rekening nemen, zullen dus maaltijdcheques met een waarde van 8 euro kunnen toekennen.

Vanaf wanneer?

Het koninklijk besluit voorziet geen datum van inwerkingtreding, waardoor deze wijziging van kracht geworden is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. In de praktijk zal de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques echter pas mogelijk zijn vanaf 1 januari 2016:Watch Consumed (2015) Full Movie Online Streaming Online and Download

    • het koninklijk besluit heeft enkel betrekking op de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen en het wetsontwerp dat het maximumbedrag voor de fiscale vrijstelling vastlegt, is nog niet gepubliceerd en voorziet bovendien dat het verhoogde bedrag enkel geldt voor maaltijdcheques toegekend vanaf 1 januari 2016;
    • aangezien de loonnorm voor 2015 vastgelegd werd op 0%, is het dit jaar niet mogelijk om het bedrag van de maaltijdcheques voor al uw werknemers te verhogen.

Opgelet! Alvorens u uw werknemers belooft de maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016 met 1 euro op te trekken, wacht u best het tewerkstellingsakkoord in uw sector af. Ook in 2016 geldt er immers een loonnorm (0,8%, waarvan 0,5% bruto en 0,3% netto) en als uw sector deze marge al volledig opgebruikt met andere loonsverhogingen, is een verhoging van de maaltijdcheques in uw onderneming niet meer mogelijk!

En de verhoging van het fiscaal aftrekbaar bedrag?

Het loonakkoord van de sociale partners bevatte ook de vraag om het fiscaal aftrekbaar bedrag op te trekken van 1 euro naar 2 euro per maaltijdcheque vanaf 1 januari 2016. Deze maatregel staat eveneens in het nog niet-gepubliceerde wetsontwerp dat de fiscale kant van de maaltijdcheques regelt. We brengen u uiteraard op de hoogte wanneer ook deze maatregel officieel wordt.

Vergeet niet over te schakelen naar elektronische maaltijdcheques!

We wijzen u er nogmaals op dat het systeem van de elektronische maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016 veralgemeend wordt en dat het dus vanaf die datum ook gedaan is met de papieren maaltijdcheques! De laatste papieren maaltijdcheques kunnen nog tot 31 oktober 2015 besteld worden voor de loonperiodes tot september 2015 en zullen geldig zijn tot 31 december 2015. Voor de loonperiodes vanaf de maand oktober kan u enkel nog elektronische maaltijdcheques bestellen.


0 Comments