verslag alin focusgroep

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 13/10/2015 | PAB | Reacties uitgeschakeld voor verslag alin focusgroep

In de voormiddag van 16 september 2015 waren een aantal heel gedreven budgethouders op het appel om samen in Gent het eerste alinFOCUS overleg vorm en inhoud te geven.

Vanuit de groep van budgethouders aanwezig op het alinFOCUS overleg werden de verschillende wegen tot beleid beïnvloeden en stem laten horen van budgethouders doorheen het adviseringsproces in de verschillende overlegorganen van het VAPH, in kaart gebracht.

Het alinTEAM engageert zich om via het alinFOCUS overleg tot een grondig aftoetsen van concepten te komen, zodat de input van budgethouders die dagdagelijks aan de slag zijn en gaan met een persoonlijk assistentie budget (PAB) en later in 2016 een persoonsvolgend budget (PVB) binnen de persoonsvolgende financiering (PVF), zeker door alin medewerker op diverse overleggen wordt meegenomen en ingebracht.

Ook werd afgesproken dat op het alinFOCUS overleg, bijkomend aan besprekingen en uitwisselingen, uiteraard ook toelichting en informatie wordt geboden van de meest recente ontwikkelingen in verband met regelgeving en uitvoeringsrichtlijnen. Doorheen de transitie van PAB naar PVF staat uiteraard voorop dat voor huidige PAB budgethouders toekomstgericht en dus doorheen de verandering naar Cashbudget PVF minimaal dezelfde mogelijkheden en flexibiliteit van inkopen van ondersteuning gevrijwaard blijven.

Na een uitvoerige discussieronde werden alvast een reeks van eerste aanbevelingen geformuleerd op voorliggend werkmateriaal omtrent nieuwe potentiële besteding en verantwoording van budgetten binnen trap2 van toekomstig PVF.

Aanwezigen geven mee dat het essentieel is dat er in elke verdere ontwikkeling steeds heel consequent de basisprincipes van PVF worden vooropgesteld waarbij het PVB voor niet rechtstreekse toegankelijk hulp een budget is dat de persoon met een handicap en zijn gezin moet toelaten de zorg en de ondersteuning die nodig is ten gevolge van de handicap te realiseren en te organiseren. En dit conform de eigen wensen en noden en aangepast aan de eigen leefsituatie van de persoon met een handicap. De regie is dan ook in handen van de budgethouder die zijn eigen keuzes kan maken.

Wil jij ook de diverse beleidsontwikkelingen mee volgen en je stem als budgethouder hierin laten horen, aarzel dan niet om Evelyn van alin hierover te contactere via 02/5151850 of info@alin-vzw.be. Zij zorgt ervoor dat ook u een uitnodiging ontvangt voor het eerstvolgend alinFOCUS overleg.

 


0 Comments