vervangingsdagen 2016 voor feestdagen in weekend

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 30/11/2015 | Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor vervangingsdagen 2016 voor feestdagen in weekend

Wanneer je via een sociaal secretariaat een assistent in dienst hebt, dan moet je rekening houden met feestdagen en vervangingsdagen als de feestdagen in het weekend vallen. Hieronder meer info over de feestdagen van 2016.

 

De 10 wettelijke feestdagen voor 2016 zijn:

 1. Nieuwjaar: vrijdag 1 januari 2016
 2. Paasmaandag: maandag 28 maart 2016
 3. Feest van de Arbeid: zondag 1 mei 2016 => in het weekend
 4. Hemelvaartdag: donderdag 5 mei 2016
 5. Pinkstermaandag: maandag 16 mei 2016
 6. Nationale feestdag: donderdag 21 juli 2016
 7. Maria Hemelvaart: maandag 15 augustus 2016
 8. Allerheiligen: dinsdag 1 november 2016
 9. Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2016
 10. Kerstmis: zondag 25 december 2016 => in het weekend

In 2016 vallen het Feest van de Arbeid en Kerstmis dus in een weekend. U moet die feestdag in 2016 dus vervangen. Dat kan op verschillende manieren:

 • Vrij opnemen: bepaalt uw arbeidsreglement of een akkoord met uw werknemers dat de werknemers de vervangingsdagen vrij mogen nemen, dan moet u niets doen.
 • Eerstvolgende maandag: is er geen vrije keuze en vindt u het goed dat de vervangende feestdag verschuift naar de eerstvolgende maandag, dan moet u ook niets doen.
 • Collectieve planning: mogelijk is er een betere bestemming voor: bv. een brugdag op maandag 31 oktober 2016. Dan moet u die vervangingsdag collectief vastleggen. In dat geval moet u vóór 15 december 2015 een akkoord sluiten met uw werknemers over de vervangingsdag. Is er een ondernemingsraad in uw organisatie, dan kan die erover beslissen. Zoniet, kunt u een akkoord sluiten met de vakbondsafvaardiging. Bij gebreke van (akkoord met de) vakbondsafvaardiging kunt u met de werknemers een akkoord sluiten over de vervangende feestdagen. Als dat niet lukt, kan het met elke werknemer individueel. U voegt het bericht met het akkoord over de overeengekomen vervangingsdag toe als bijlage bij het arbeidsreglement (zonder de wijzigingsprocedure arbeidsreglement te volgen). U hangt het bericht ook vóór 15 december 2015 uit.

De vervangende feestdag krijgt wettelijk het karakter van een betaalde feestdag. Wie op een vervangende feestdag in dienst is, heeft er recht op. Of de werknemer al of niet in dienst was of zal zijn op de datum van de vervangen feestdag is totaal irrelevant.


0 Comments