Gratis transitiepakket, ook voor jou?

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 10/02/2017 | Actueel, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Gratis transitiepakket, ook voor jou?

Je geniet sinds geruime tijd van ondersteuning geboden door een VAPH vergunde aanbieder. En op 1 januari 2017 ontving je een brief van het VAPH met de vermelding dat je vanaf heden een PVB budgethouder ben geworden. In de brief staat dat je kan beschikken over een aantal euro’s gelijkgesteld aan een aantal personeelspunten, waarmee je vanaf heden jouw handicap specifieke ondersteuning zelf kan beheren.

Wat moet Je doen? Wat moet je nu concreet doen? En wat wordt er heden van je concreet verwacht?

 

Je staat er niet alleen voor! Je kan bij alin vzw terecht om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

 

Dit kan op verschillende manieren.

  • Je kan je laten informeren door in te schrijven op de regionale diverse vormingsmomenten in de verschillende provincies
  • Je kan ook contact opnemen met de helpdesk van alin vzw op 02 506 04 95 en vragen of voor jou een aanvraag TransiZIN pakket kan worden overwogen
  • Deze aanvraag zorgt ervoor dat je mits akkoord van het VAPH, een totaal pakket van 4uur intensieve bijstand vanuit alin vzw kan genieten. Een van onze coaches komt thuis de verschillende mogelijkheden van het PVB uitleggen en samen worden alvast de eerste stappen gezet in het verkennen, het uittekenen alsook het eventueel onderhandelen van hoe je in de toekomst jouw ondersteuning graag wil verder zetten of eventueel anders wil organiseren.

 

Zat je vorig jaar al in de zorg en ben je sinds 1 januari 2017 overgeschakeld naar het PVB systeem, of werd je aangesproken door je zorgaanbieder om heel binnenkort een nieuwe dienstverleningsovereenkomst aan te gaan, aarzel dan niet en neem zo vlug mogelijk contact op met alin vzw en vraag jouw TransiZIN pakket aan. Hiermee bieden wij je 4u gratis coaching aan en een jaar lang bijstand op afstand. De eerste stappen in het verder informeren van hoe je de ondersteuning verder kan organiseren via voucher- of cashovereenkomsten.


0 Comments