Een tijdelijk PVB, …. uitstel bij de nog te doorlopen toeleiding

Posted by Caroline Callens | 20/10/2017 | Actueel, Persoonsvolgend budget, PVB, Wetgeving | Reacties uitgeschakeld voor Een tijdelijk PVB, …. uitstel bij de nog te doorlopen toeleiding

Personen die in 2017 of in 2016 nieuw gestart zijn metĀ een PVB, moeten normalerwijze Ā binnen de 12 maanden de aanvraagprocedure voor een PVB doorlopen.

De aanvraagprocedure houdt in: een ondersteuningsplan opmaken, objectivering door een MDT en bepaling van de prioriteitengroep. De datum waarvoor je het ondersteuningsplan moet indienen staat in je terbeschikkingsstellingsbrief. De meeste personen hebben die info goed ontvangen en zijn hier al mee bezig.

Opgelet, sommige budgethouders hebben deze info niet ontvangen.

Vandaag 23/10/2017 werd ondertussen GELUKKIG door het VAPH beslist dat de periode van 1 jaar wordt verlengd met bijkomend nog extra 12 maanden.

  • Kijk dus goed je beslissingsbrief van je aanvankelijke terbeschikkingsstellingsbrief na.
  • Staat daarin vermeld dat je het PVB een tijdelijk budget is en dat je binnen een jaar de toeleiding moet doorlopen, door het maken van een ondersteuningsplan en een nieuwe inschaling binnen het jaar, dan krijg je bij deze nog een extra periode van 12 maanden.
  • Stel dit evenwel niet uit, en ga aan de slag ermee !
  • Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit of de provinciale Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

Bovenstaande informatie is niet van toepassing voor personen die de transitie maakten van PAB naar PVB, noch voor personen die een PVB budget toegewezen kregen via spoedprocedure of na een Noodsituatie.


0 Comments