Overgang PVB 2017 naar PVB 2018: Klopt mijn PVB Teller wel?

Posted by Caroline Callens | 30/01/2018 | Actueel, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Overgang PVB 2017 naar PVB 2018: Klopt mijn PVB Teller wel?

  • Een aantal budgethouders die aanvankelijk hun PVB inzetten via voucher en in 2017 de besteding ervan inmiddels geheel of gedeeltelijk hadden omgezet naar cashbesteding, zullen mogelijks voor een verrassing staan wanneer ze hun PVB teller nakijken. Er wordt namelijk aangegevn dat het PVB budget 2018 volledig op is. Mogelijks stel je vast dat het budget van 2018 voor  100%  opgenomen werd via voucher. Het is belangrijk te weten dat dit een automatische instelling is geweest vanuit het VAPH. Het VAPH heeft ondertussen aangegeven dat ze dit zo spoedig mogelijk zullen rechtzetten. Doch best even nakijken, een verwittigd man of vrouw is …
  • Een ander aantal budgethouders van wie de ondersteuning vanuit een voorziening de voorbije jaren,  werd omgezet naar een PVB sinds 1 januari 2017, hebben in de jaarovergang een brief ontvangen, waarin het aanvankelijk PVB van 2017 werd gecorrigeerd. Bij sommigen werd het PVB 2018 verhoogd, bij anderen werd het PVB 2018 verlaagd ten opzichte van het aanvankelijk PVB 2017. Indien de ondersteuning die je sinds 2016 geboden krijgt, nog steeds dezelfde is, dan moet de vergunde aanbieder je met het PVB 2018 (verhoogd of verlaagd) nog steeds dezelfde ondersteuning blijven aanbieden. De correctie die werd doorgevoerd is enkel een technische correctie ten opzichte van de vergunde zorgaanbieder, en zou geen impact mogen hebben op het verder verkrijgen van de ondersteuning die deze vergunde aanbieder je reeds sinds 2016 aanbood.
    Het is wel anders, mocht je bijvoorbeeld in 2017 ondertussen wel wijzigingen in ondersteuning hebben laten doorgaan, door bijvoorbeeld minder ondersteuning bij de aanvankelijke vergunde aanbieder aan te gaan, en bijkomende andere ondersteuning te zijn aangegaan bij een nieuwe of andere vergunde aanbieder of via cash overeenkomst.

0 Comments