Nieuwe opzegtermijnen vanaf 1 mei 2018!

Posted by Caroline Callens | 15/05/2018 | Actueel, Persoonsvolgend budget, PVB, Wetgeving | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe opzegtermijnen vanaf 1 mei 2018!

Er is een nieuwe wet over de versterking van de economische groei en de sociale cohesie die de duur van de opzegtermijnen aanpast. De werkgever is verplicht deze termijnen toe te passen tijdens de eerste 6 maanden na de indiensttreding. Dit op ontslagen die volgen na 1 mei 2018!

Wat was het vroeger? En wat zijn de termijnen vanaf 1 mei?

Met andere woorden: Als je bijvoorbeeld als werknemer ontslagen wordt of je ontslag indient op 20 mei 2018 (dus na 1 mei) en je hebt er 3 maanden gewerkt, dan zal de opzegtermijn 3 weken bedragen. Waar dit vóór 1 mei nog 4 weken was.

De wijziging geldt voor zowel overeenkomsten van bepaalde als onbepaalde tijd.  Ze geldt uitraard niet voor opzegtermijnen betekend vóór 1 mei.

Belangrijk ! Vergeet als werkgever het arbeidsreglement niet aan te passen. En iedere werknemer een kopie hiervan te geven. De laatste versie van het reglement moet je bezorgen aan de bevoegde dienst Toezicht op de sociale wetten.

 

 


0 Comments