Geactualiseerde VAPH richtlijnen voor zowel PAB als PVB besteding

Posted by Caroline Callens | 27/08/2018 | Actueel, Geen categorie, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB, Wetgeving | Reacties uitgeschakeld voor Geactualiseerde VAPH richtlijnen voor zowel PAB als PVB besteding

In augustus 2018 werden zowel de richtlijnen voor besteding van PAB als de richtlijnen voor de besteding van PVB geactualiseerd.

Belangrijke wijziging bij vrijwilligersvergoedingen

 • Belangrijk is dat je als budgethouder voldoende alert bent dat het VAPH de richtlijnen rond vergoedingen van vrijwilligers scherper heeft gesteld.
 • Bij vrijwilligersvergoedingen wordt steeds de keuze gemaakt of er gewerkt wordt op basis van forfaitaire vergoedingen of reële vergoedingen en in functie van deze keuze moeten kosten vanaf augustus 2018 anders worden geboekt, zowel bij PVB als bij PAB.

Directe Kost

 • Vrijwilligersvergoedingen die gerelateerd zijn aan zorg, worden door het VAPH nog steeds gezien als ‘zorggebonden kosten’ en kunnen dus zowel bij PAB als bij PVB, ingediend worden als ‘directe kosten’, gelinkt aan de overeenkomst die je hebt afgesloten bij de Vrijwilligersservice.

Indirecte Kost

 • Echter de specifieke reële vrijwilligersvergoedingen, zoals de reiskosten en hotelkosten van vrijwilligers die persoon met een handicap vergezellen tijdens vakanties, worden door het VAPH niet langer aanvaard als ‘zorggebonden kosten’ en kunnen dus niet langer geboekt worden als directe kost.
 • Deze reële vrijwilligerskosten (met uitzondering van de kilometervergoedingen) moeten vanaf 1 augustus 2018, gezien worden als indirecte kosten.
  • Binnen PAB moeten deze kosten dus mee genomen worden met de 5% indirecte kosten.
  • Binnen PVB moeten deze kosten worden vergoed vanuit het vrij besteedbaar budget.

Overgangsmaatregel

 • Gezien elke vrijwilliger meestal bij het begin van elk jaar de keuze moet maken tussen reële vergoeding of forfaitaire vergoeding, is eventueel een gemotiveerde uitzondering bespreekbaar met het VAPH voor 2018 voor de reële kosten van vrijwilligers aangesteld voor 1 augustus 2018. Maar bij nieuwe vrijwilligers vanaf augustus 2018, worden bovenstaande opsplitsing in directe of indirecte kost toegepast. En vanaf januari 2019, moet dit sowieso bij elke vrijwilliger die vanuit PAB of PVB een reële vrijwiilligersvergoeding ontvangt!

… En we brengen ook nog even in herinnering

 • Elke persoonlijke assistent, of iemand die op een andere manier professioneel wordt ingezet bij een persoon met een handicap, kan niet bij dezelfde persoon met een handicap  worden ingezet als vrijwilliger!
 • De vrijwilligerswetgeving stelt dat het duidelijk over een totaal andere taak of opdracht moet gaan!

0 Comments