Zorgcontinuïteit : Overgang van Minderjarige PAB-ers naar Meerderjarige PVB-ers.

Posted by Caroline Callens | 19/12/2018 | Actueel, Geen categorie, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Zorgcontinuïteit : Overgang van Minderjarige PAB-ers naar Meerderjarige PVB-ers.

De geprogrammeerde overgang van Minderjarige budgethouders naar Meerderjarige Budgethouders kent zijn eigen dynamiek. Sommigen PAB-ers ontvangen dan ook eindelijk de Terbeschikkingstellingsbrief van een nieuwe PVB met startdatum, en uitnodiging om binnen de 4 maanden het PVB op te starten.

Hoe wordt een PAB omgezet naar een PVB

Even verduidelijken dat de omrekening van het aanvankelijk PAB met een stuk via4 kosten, wordt omgezet in een PVB. Het nieuwe PVB jaarbudget lijkt dan ook lager dan het vroeger PAB jaarbudget. Maar je moet als nieuwe PVB-er weten dat bij het inzetten van het PVB via euro’s bij niet VAPH vergunde organisaties, de besteding 10.35%  extra beheerskosten genereert.

Nog een interessant weetje over belang van tijdstip van omzetting

Je moet ook weten dat de omzetting van PAB naar PVB midden in het jaar, geen rekening houdt met je aanvankelijke besteding van PAB. Het is niet zo dat het restbedrag van je PAB jaarbudget wordt omgezet naar een rest PVB budget voor dat jaar. Het VAPH doet de omzetting op basis van het totale PAB jaarbudget en als je in de 11e maand overstapt naar je PVB, dan zal het VAPH op je nieuwe PVB Teller nog 2/12 van het nieuw verrekende PVB jaarbudget zetten voor de maand november en december.

  • Heb je dus een mindere besteding in de eerste helft van het jaar, en een grotere besteding in de tweede helft van het jaar, dan kan de overstap van PAB naar PVB in de tweede helft van het jaar toch wel een vermindering van totaal jaarbudget  (mix PAB en PVB) opleveren en kan je hierdoor misschien wel onvoldoende PVB hebben om de ondersteuning verder te bekostigen die je normaal had ingepland
  • Heb je vooral een grotere besteding in de eerste helft van het jaar, dan zal in ons voorbeeld de overstap van een PAB naar een PVB in de tweede helft van het jaar, uiteraard voordeliger uitvallen en is er een kans dat je nog meer kan besteden dan je aanvankelijk had ingepland

Respecteer de opstart termijn van je nieuw PVB

Zorg dat je nieuw PVB opstart binnen de termijn van 4 maanden na startdatum van de Ter beschikking stellingsbrief. Indien vervalt de beslissing van je nieuw PVB en kan je zorgcontinuïteit in het gedrang komen!


0 Comments