Veranderingen in 2019?

Posted by Caroline Callens | 24/01/2019 | Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Veranderingen in 2019?

Jouw PAB of PVB in 2019 is een beetje hoger dan in 2018.
Dit komt doordat jouw zorgbudget automatisch is geïndexeerd.

 

Zijn je overeenkomsten voor ondersteuning nog actueel?
Kijk zeker eens na of de ondersteuning die wordt aangeboden, nog steeds dezelfde is als vorig jaar.

Individuele overeenkomst met een VAPH vergunde aanbieder

De coach van alin helpt je graag om je overeenkomst met de VAPH vergunde aanbieder verder af te stemmen met mogelijks andere noden. Dit kan mogelijks via een pakket van gratis bijstand. Vraag zeker na of je hier recht op hebt, als je je PVB inzet via punten of cash bij een VAPH vergunde aanbieder.

Onze Helpdeskmedewerker op 02 506 04 95 kan dit voor jou online inkijken. Zo kan je alvast zonder dat je hier bijkomend budget moet inleveren, je volwaardig laten informeren en indien nodig beroep doen op alin om je overeenkomst met je vaph vergunde aanbieder samen te bekijken. Indien nodig kan ook samen met een alin medewerker een overleg gepland worden met je vergunde aanbieder. De alin medewerker helpt je graag bij de voorbereiding van dit gesprek. Of indien je het nuttig acht, kan je aan de alin medewerker ook vragen je tijdens het gesprek te vergezellen.

 

Bewaar goed overzicht over je verschillende overeenkomsten via cash

Vrijwilligersovereenkomsten en forfaitaire vergoedingen

Vrijwilligers kunnen in 2019 een fiscaal vrijgestelde vergoeding ontvangen tot 1388,40 euro per jaar. De vergoeding per dag mag maximaal 34,71 euro per dag bedragen.

 

Vrijwilligersovereenkomsten en reële vergoeding

We brengen even nog in herinnering dat vergoedingen op basis van reële vergoedingen, niet hoger mogen zijn dan de 5% indirecte kosten bij PAB.

Heb je een PVB dan moeten de vrijwilligersvergoedingen op basis van reële kosten voor reis- en verblijfkosten worden opgenomen vanuit het vrij besteedbaar gedeelte van je PVB.

 

Assistenten via uitzendkantoren

Zorg voor je nieuwe overeenkomst van 2019 en kijk ook even de tarieven na. Heb je ondersteuning nodig voor de registratie van de nieuwe overeenkomst, dan kan de Helpdeskmedewerker van alin, je zeker bijstaan. Naast de tarieven, is het ook belangrijk dat je het gemiddelde van het aantal uren per week, alsook de taken van de assistent(en) laat registreren.

 

Poetshulp via dienstencheques

Kijk na of Sodexo jouw capaciteit van maximaal 2000 dienstencheques voor 2019 heeft geregistreerd. Indien dit voor 2019 moet worden aangepast, dan kan je best een nieuw attest opvragen ofwel via de regionale VAPH kantoren of je kan zelf het attest downloaden via www.mijnvaph.be

Veel dienstverleners via dienstencheques rekenen nu ook een administratieve kost voor het inzetten van poetshulpen of strijkdiensten.

 

Banken passen duidelijk hun tarief van bankkosten aan

Binnen PAB kan je deze bankkosten in 2019 nog steeds inbrengen via indirecte kosten.

Binnen PVB moet je deze vanuit het Vrij Besteedbaar Budget zien te vergoeden.

 

Alin contract voor intensieve bijstand via consultatie of huisbezoek    

Vanaf 1/02/2019 wordt ons uurtarief geïndexeerd naar 72 euro/uur.

Net zoals PAB en PVB vanaf heden automatisch geïndexeerd worden, zal ons uurtarief voor coaching vanaf heden ook automatisch geïndexeerd worden.
Voor bestaande overeenkomsten kan het uurtarief worden aangepast via addendum aan de bestaande Overeenkomst individuele bijstand alin.

Nieuwe Overeenkomsten maken sowieso melding van de jaarlijkse indexatie.

Het alin lidgeld blijft 50 euro per jaar.


0 Comments