VIA Maatregelen als werkgever van assistenten

Posted by Caroline Callens | 23/04/2019 | Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor VIA Maatregelen als werkgever van assistenten tags: , , , , , , , ,

Hoe zat het ook alweer met die VIA middelen? VIA 4 van vorig jaar die verrekend wordt in het huidige jaar én de komst van VIA 5 middelen! Lees hieronder verder voor een heropfrissing én een update binnen de VIA 5 middelen.

Verrekening van VIA4 2018 middelen in de loop van juni 2019 voor de PAB-ers

  • De PAB budgethouders die assistenten tewerkstellen via sociaal secretariaat binnen de context van VIA4 voorwaarden, die vorig jaar het jaarbudget 2017 volledig hebben gespendeerd, ontvingen eind oktober 2018 een voorschot van VIA4-middelen.
  • Ook de PAB budgethouders die assistenten tewerkstellen via sociaal secretariaat binnen de context van de VIA4 voorwaarden, die op 1 oktober 2018 al voor meer dan 9/12 van het jaarbudget 2018 aan kosten bij het VAPH hebben ingediend, hebben een voorschot ontvangen.


OPGEPAST : Dit is een VOORSCHOT, waarvan het VAPH na indiening van je eindafrekening 2018, een verrekening op het voorschot zal doen, op basis van je totale budget besteding 2018 en de limiet van 7% extra budget gegenereerd door de directe VIA4 kosten 2018.

  • Heb je in je eindafrekening 2018 het vaste jaarbudget 2018 niet ten volle ingezet, dan zal het VAPH het gestorte voorschot VIA4 in het voorjaar van 2018, integraal in juni 2019 terugvorderen.
  • Heb je in je eindafrekening 2018 het vaste jaarbudget 2018 en een deel van het voorschot op de VIA4 gespendeerd, dan zal het VAPH in 2019, het eventueel teveel aan voorschot VIA4 terug invorderen.
  • Heb je in je eindafrekening 2018 het vaste jaarbudget 2018 en het voorschot op de VIA4 integraal besteed, dan zal er op basis van de verrekening van maximaal 7% op directe VIA4 kosten 2018,  nog een eventuele bijstorting VIA4 2018 in de zomermaanden van 2019 komen.

VIA5 zal wellicht ook impact hebben voor jouw assistenten in dienst, zowel voor PAB-ers als PVB-ers.

De VIA5 maatregelen goedgekeurd in de zomer van 2018, zullen mogelijks impliceren dat ook binnen tewerkstelling van PC337, je als werkgever je assistenten een premie moet betalen van 300 euro. Er is momenteel overleg tussen VAPH, de vakbonden en de overheden, van hoe deze extra personeelskost mee verwerkt zal worden in jouw PAB of PVB budget. Het is nog niet duidelijk of het VAPH zal voorzien in een budgetverhoging voor de VIA5. Mogelijks kan deze extra loonkost verrekend worden via de RSZ aangifte. Het is dus belangrijk dat je sociaal secretariaat zeker de RSZ op de hoogte brengt van de code van de deelsector van de huidige tewerkstelling. De meeste sociale secretariaten hebben hiervoor al het nodige gedaan. We houden je zeker op de hoogte van zodra er meer duidelijkheid komt over wie deze potentiële extra loonkost zal bijstorten aan je huidig PVB of PAB.


0 Comments