Wat bij zwangerschap van de persoonlijk assistent?

Posted by Caroline Callens | 17/04/2019 | Geen categorie, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Wat bij zwangerschap van de persoonlijk assistent? tags: , , , , , ,
  • Er zijn wel enkele zaken waar je rekening mee moet houden als je persoonlijk assistente zwanger is…

De moeder of moeder-in-spe heeft recht op zwangerschapsverlof en moederschapsverlof. Ook de vader heeft recht op 10 werkdagen vaderschapsverlof. Lees hier verder voor de info voor de vader of meeouder: ouderschapsverlof vader.

Net zwanger!

  • Als persoonlijk assistent (hierna PA) breng je je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte van je zwangerschap en bezorg je ook een medisch attestmet de uitgerekende bevallingsdatum. (je verwittigt uiterlijk 7 weken voor de bevallingsdatum en 9 weken bij een meerling. Maar liever vroeger! Zo ben je ook beschermd).
  • Als werkgever breng je het sociaal secretariaat op de hoogte. Zij maken alle nodige documenten op. Bij het inboeken van bevallingsrust zal er vanuit het sociaal secretariaat een elektronische afgifte naar de mutualiteit vertrekken.
  • Het is aan de PA zelf, om de nodige stappen te ondernemen en de bevallingsrust aan te geven.

Zwangerschapsrust of moederschapsverlof

Dit verlof duurt 15 weken bij een eenling, en 19 weken bij een meerling. het is dus belangrijk hier als werkgever en persoon met handicap te voorzien in eventuele vervanging!

Prenataal verlof: duurt 6 weken. De week voor de bevalling is verplicht op te nemen. De 5 weken ervoor kan je ook opnemen binnen postnataal verlof.

Postnataal verlof: Duurt sowieso 9 weken (+ de eventuele 5 weken uit het prenataal verlof)

Voor de bevalling

Na het ontvangen van het medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum dien je, als werkgever, een inlichtingenblad uitkeringen in te vullen. Dit krijg je van het ziekenfonds.

Het is aan de werkneemster om een kopie te bezorgen van de gezondheidsbeoordeling van de arbeidsgeneesheer en een attest dat door de werkgever moet ingevuld worden. Tijdens de periode na aangifte zontvangt de werkneemster uitkeringen van het ziekenfonds.
Je kan nooit tegelijk een uitkering van het ziekenfonds én een loon voor assistentie ontvangen.

Mochten er zich eventueel vragen voordoen rond medische risico’s tot verderzetten van de opdracht tijdens de zwangerschap, dan wordt dit situatie per situatie best met de  dienst preventie waarbij de werkgever is aangesloten en de medisch adviseur opgenomen. Indien de job niet kan worden aangepast en dit noodzakelijk geacht wordt door de medisch adviseur, dan kan er geregeld worden dat de assistent vervroegd stopt met werken. De assistent wordt in dat geval via ziekte-uitkering verder betaald.

Na de bevalling

De werkneemster brengt haar werkgever op de hoogte en bezorgt aan haar ziekenfonds een uitreksel van de geboorteakte – afgeleverd door de gemeente. Aan de hand van dit document wordt de duur van de moederschapsrust definitief vastgesteld.

Als vader breng je je werkgever op de hoogte. Je hebt recht op 10 werkdagen vaderschapsverlof die je gespreid of doorlopend binnen de 4 maanden moet opnemen. Lees hier verder.

Het einde van de moederschapsrust

De werkneemster moet binnen de 8 dagen na het einde van de moederschapsrust een getuigschrift van werkhervatting aan de mutualiteit bezorgen. Het betreft een document van het ziekenfonds dat de werkgever moet invullen.

Heb je hierna nog vragen?
Neem een kijkje op de FOD website of contacteer je ziekenfonds.
Je mag ook steeds onze helpdesk contacteren of je vraag neerpennen in een mailtje en wij zoeken het mee uit:
02 506 04 95 / info@alin-vzw.be


0 Comments