Goed werkgeverschap: het kroontje op duurzame assistentie

Posted by Caroline Callens | 25/06/2019 | info over andere organisaties, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Goed werkgeverschap: het kroontje op duurzame assistentie

Heel wat personen overwegen om zelf werkgever te worden van hun persoonlijke assistenten. Dit betekent dat ze een deel van hun Zorgbudget (PVB of PAB) benutten om zelf persoonlijke assistenten aan te werven. Door de aansluiting bij een sociaal secretariaat wordt al heel veel voor jou geregeld. Toch zijn er nog enkele tips die van jou een goede werkgever kunnen maken:

We zetten  alvast een 10-tal vuistregels in de kijker.

Vuistregel 1: Een geactualiseerd PAB- of PVB-Budgetplan afgestemd op werkgeverschap

Een degelijk uitgewerkt Budgetplan over de jaren heen is bepalend voor de budgettaire ruimte voor de contracten die je kan overwegen. Als werkgever laat je je best bijstaan door alin om een totale loonkostsimulatie te maken, die zowel het nettoloon van de assistent omvat, als de bijkomende zaken zoals arbeidsongevallenverzekering, aansluiting sociaal secretariaat, woon-werkverkeer, toepassing van de correcte verloning, vakantiegeld en eventuele eindejaarspremie. Het is belangrijk om over verschillende jaren heel goed te plannen en ook in te schatten welke reserve je wenst te voorzien op jaarbasis voor eventueel ontslag of vervanging bij ziekte.

Vuistregel 2: Een correcte inschatting van de totale loonkost bij tewerkstelling

De alin medewerker kan je verschillende loonkostsimulaties aanbieden volgens je budgettaire ruimte en het aantal uren assistentie die je per week nodig hebt. Hier wordt zowel met het soort overeenkomst alsook met de door het VAPH vooropgestelde richtlijnen rekening gehouden. Het is belangrijk om zeker steeds af te stemmen met je alinCoach. Jouw coach is op de hoogte van alle recente wijzigingen en aandachtspunten die je als goede werkgever zeker moet meenemen in je totale loonkostsimulatie.

Vuistregel 3: Een sociaal secretariaat waar je op kan rekenen!

Het is belangrijk dat je als werkgever aansluit bij een sociaal secretariaat. Afhankelijk van je noden en de regio waar je als werkgever gevestigd bent, zal je alinCoach samen met jou de meest geschikte partner voorstellen. De aansluiting bij een sociaal secretariaat en het onderschrijven van de nodige arbeidsovereenkomsten, takenovereenkomsten, verzekeringen etc, dat alles wordt bij jou thuis ingepland, met de ondersteuning van je alinCoach.

Ben je niet tevreden van de dienstverlening van je sociaal secretariaat, weet dan dat je meestal met een aansluitingscontract zit van minimum drie jaar Een opzeg of overstap naar een ander sociaal secretariaat moet steeds aangetekend gemeld worden voor eind juni, om dan uiteindelijk de overstap te kunnen maken in het daarop volgend jaar. Vraag aan jouw alinCoach het model overstap of stopzetting sociaal secretariaat.

Vuistregel 4: Aansluiting arbeidsongevallenverzekering is verplicht

Zorg ervoor dat deze vanaf de eerste werkdag in orde is en dat de premies ook correct worden betaald. Boetes omtrent een uitblijvende arbeidsongevallenverzekering zijn niet mals. En je kan en mag deze boetes niet vanuit het PAB of PVB betalen. Ga je in de fout als werkgever, dan moet je deze boetes met eigen middelen betalen

Vuistregel 5: Arbeidscontracten en arbeidsreglementen tot in de puntjes in orde

Samen met je sociaal secretariaat zorgt de alinCoach ervoor dat je het juiste arbeidscontract afsluit met je assistent. Zo kan je ook verder werken op alin model arbeidscontracten (PAB/PVB). Vergeet ook zeker een geactualiseerd arbeidsreglement niet.

Het arbeidsreglement biedt heel wat ruimere richtlijnen die te volgen en te respecteren zijn door beide partijen. Zoals bijvoorbeeld de verplichte melding bij ziekte en de aanlevering van een doktersattest binnen de wettelijk vooropgestelde termijn.

OPGEPAST. Binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement moet je als werkgever steeds een afschrift bezorgen aan de bevoegde directie van het Toezicht op de Sociale Wetten. Vele budgethouders vergeten dit! En ook elke persoonlijke assistent die je tewerkstelt moet je inzage bieden in het arbeidsreglement en een afschrift van ontvangst van dat arbeidsreglement moet ook worden bezorgd aan de bevoegde directie van het Toezicht van Sociale Wetten.

Vuistregel 6: Takenovereenkomsten en huishoudelijk reglement bij familie verwante assistenten

Wanneer je assistent een familielid is, sluit je geen arbeidsovereenkomst met arbeidsreglement af, wel een takenovereenkomst met passend huishoudelijk reglement. Je betaalt uiteraard ook RSZ en zorgt ervoor dat je voor de tewerkstelling van het familielid in orde bent. Neem zeker contact op met je alinCoach als je een model Takenovereenkomst met Huishoudelijk reglement nodig hebt.

Vuistregel 7: Correcte registratie van prestaties en werktijden

Wanneer je werkt via een arbeidsovereenkomst met flexibel uurrooster, dan moet de manier van inzage en aanpassing van het uurrooster in het arbeidsreglement zijn beschreven. Je moet dan ook deze richtlijnen volgen.

Lonen worden op het eind van de maand berekend door de sociale secretariaten. Zorg ervoor dat je aan de dossierbeheerder tijdig de prestaties van je assistent doorgeeft. Je kan je hierbij ook laten ondersteunen door onze Helpdeskmedewerker. In de laatste week van de maand neemt hij dan telefonisch contact met je op om de prestaties te bevragen.

Vuistregel 8: verplichte opname van vakantie

Zorg ervoor dat je als werkgever het saldo van te nemen verlofdagen van je assistent goed opvolgt, zodat vakantie goed gepland en gespreid is en jouw ondersteuning niet in het gedrang komt. Het is goed om in elk voorjaar samen te zitten met je assistent(en) en een vakantieplanning uit te werken. De genomen of geplande vakantiedagen dien je ook te vermelden op de maandelijkse prestatiestaten.

Vuistregel 9: Stipte en correcte betalingen

Als werkgever moet je de facturen RSZ en bedrijfsvoorheffing stipt betalen. Misschien is een domiciliƫring van deze facturen handig om zo boetes RSZ te vermijden. Want ook deze boetes moet je met eigen middelen betalen!

Ook zorg je ervoor dat de lonen van je assistent(en) stipt worden betaald. Afspraak hierover moet zeker terug te vinden zijn in het arbeidsreglement.

Vuistregel 10: Een constructieve houding bij stopzetting van samenwerking

Het is belangrijk om als werkgever op regelmatige tijdstippen de samenwerking via een loopbaangesprek door te nemen. Sterktes en werkpunten kunnen dan worden opgenomen om zo afspraken te maken om de samenwerking zoveel mogelijk te optimaliseren.

Indien ofwel jij als werkgever of je assistent de samenwerking wenst stop te zetten, dan laat je je best adviseren omtrent opzegmodaliteiten, zoals opzegperiode of opzegvergoeding. Een stopzetting wordt steeds schriftelijk (best aangetekend) gedaan. Ook hiervoor kan je bij je alinCoach terecht.

Zorg er ook voor dat bij stopzetting van samenwerking alle documenten, zoals het vakantieattest en de C4, tijdig worden aangeleverd.

Indien je verdere uitleg nodig hebt over deze vuistregels of andere zaken rond werkgeverschap, aarzel niet om contact op te nemen met je alinCoach. Een goed geĆÆnformeerde werkgever is de basis van goed werkgeverschap.


0 Comments