Bijdrage van UNIA voor het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap

Posted by Caroline Callens | 22/07/2019 | Actueel, info over andere organisaties, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Bijdrage van UNIA voor het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap tags:

UNIA heeft vanuit verschillend informatiebronnen een bijdrage opgesteld die ze aan het VN-comité voor de Rechten van Personen met een Handicap voorlegde. In de bijdrage wordt een stand van zaken besproken over de uitvoering en omzetting van aanbevelingen binnen het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). Je vindt een conclusie terug van vooruitgang, maar ook stilstand en op sommige vlakken zelfs achteruitgang! Ze besluit dat alle grote sectoren in gebreke blijven.

Opvallend is dat België nog al te vaak kiest voor de gemakkelijke oplossing van een instelling in plaats van te focussen op zelfredzaamheid en een kwalitatief zelfstandig leven. Daarnaast blijft men zitten met het tekort aan subsidies en bijgevolg de lange wachtlijsten die steeds meer dreigen op te lopen.

Dit en nog zo veel meer thema’s (toegankelijkheid, deïnstitutionalisering, onderwijs, werk, het inkomen van personen met een handicap en overleg met personen met een handicap) komen aan bod.

Lees hier de volledige bijdrage:


0 Comments