Doven en slechtzienden kunnen beroep doen op een tolk

Posted by Caroline Callens | 09/09/2019 | Actueel, Geen categorie, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Doven en slechtzienden kunnen beroep doen op een tolk tags: , , , ,

Er bestaat zoiets als ‘recht op tolkuren in de leefsituatie’

Als persoon met een auditieve handicap kan je gedurende 18 uur per jaar gebruik maken van een door het VAPH gesubsidieerde tolk – Mits je aan de voorwaarden voldoet.
Als je met een visuele handicap voldoet aan de voorwaarden kan je tot 90 L-uren aanspraak maken op een tolk.

Ik heb nog geen tolkuren, hoe kan ik dit krijgen?

Je richt een brief aan het VAPH en vraagt ‘het recht op tolkuren in de leefsituatie’ aan. Bij de brief voeg je ook de medische bewijzen van de beperking. Het VAPH zal controleren of er aan de voorwaarden is voldaan.
De voorwaarden zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016.

Wist je dat …

Je kan vragen tot een verdubbeling? Bij een goede motivatie waarom je extra tolk-uren nodig hebt, kan het VAPH het aantal uren verdubbelen. Dit geldt wel enkel voor het jaar van aanvraag.

Ieder jaar opnieuw start je met een nieuwe teller. Een goedkeuring VAPH geldt onbeperkt. Enkel de verdubbeling dien je elk jaar opnieuw te motiveren.

Het VAPH betaalt de tolkuren rechtstreeks aan het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB). Indien je over je aantal uren gaat waar het VAPH in tussenkomt, kan je uiteraard je PAB of PVB budget gebruiken om de extra tolkuren te betalen.

Opgelet:

Mocht je gebruik maken van een sociale telefoontolk, moet je er rekening mee houden dat dit vanaf 16 september niet langer kosteloos kan. De dotatie die hiervoor werd vrijgemaakt zal uitgeput zijn. Je zal deze kosten dus zelf moeten bekostigen met je PAB of PVB budget.

Voor meer info:

https://www.vaph.be/organisaties/tolk-voor-doven-en-slechthorenden

http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken/

https://www.vlaanderen.be/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/teletolk-voor-doven-slechthorenden


0 Comments