Waarom verandert Correctiefase 2 de hoogte van mijn PVB?

Posted by Caroline Callens | 14/10/2019 | Actueel, Persoonsvolgend budget, PVB, vormingen | Reacties uitgeschakeld voor Waarom verandert Correctiefase 2 de hoogte van mijn PVB?

 Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) voor meerderjarige personen met een handicap ingevoerd. 

Toen in 2017 de financiële middelen van elke voorziening verdeeld werden over haar cliënten, kwam er een ongelijkheid tussen die budgetten. Mensen die gelijkwaardige zorg en ondersteuning krijgen, moeten daarvoor over een gelijkwaardig budget beschikken. En daarom werden nog correcties ingepland

Correctiefase 1

Deze is in 2018 helemaal afgerond. 5940 cliënten van 51 voorzieningen die verhoudingsgewijs het laagste budget kregen, ontvingen daarmee al een verhoging van hun budget.

Correctiefase 2

Deze start nu.  Het VAPH stuurde hiervoor op 16 oktober 2019 een brief  naar elke budgethouder van wie het PVB verandert door Correctiefase 2

Belangrijk daarbij is dat de vergunde zorgaanbieders zich geëngageerd hebben om na deze correctie dezelfde zorg en ondersteuning verder te bieden. Dit op voorwaarde dat je je ondersteuning niet gewijzigd hebt ten opzichte van 31 december 2016. Na het afronden van correctiefase 1 en 2 ligt de lat voor iedereen gelijk en beschikken personen met een handicap over gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorg en ondersteuning. 

Wat doet Correctiefase 2 op mijn PVB?  

Ben je betrokken, dan ontvang je in de loop van deze week een persoonlijke brief van het VAPH. Daarin lees je wat deze correctie voor jouw budget betekent en hoe ze gebeurt. Je budget zal in elk geval niet bruusk wijzigen, maar geleidelijk, gespreid over verschillende jaren. Of je zorg en ondersteuning zal verder worden geboden via de rechtstreeks toegankelijke hulp. In dat laatste geval financiert het VAPH daarvoor de vergunde zorgaanbieder.

Wil je meer weten? Bel de alin helpdeskmedewerker op 02/506 04 95 of schrijf je in voor VAPH correctieronde

  • Brugge (VAC)  op 8/11 van 14u tot 15u en van 16u tot 17u
  • Gent (VAC)  op 7/11 15u tot 16u en van 16u30 tot 17u30
  • Hasselt (VAC) op 4/11 van 14u tot 15u en van 16u tot 17u
  • Antwerpen (VDAB opleidingscentrum) op 5/11 van 14u tot 15u en van 16u tot 17u
  • Leuven (VAC)  op 13/11 van 14u tot 15u en van 16u tot 17u

inschrijving is gratis, maar wel verplicht, klik hier voor meer info


0 Comments