Nieuwe richtlijnen PAB en PVB

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 12/03/2020 | Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB, Wetgeving | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe richtlijnen PAB en PVB tags: , ,

Bestedingsregels PAB en PVB

Als budgethouder weet je dat er bepaalde bestedingsregels zijn die je moet volgen om je Persoonlijk assistentiebudget of persoonsvolgend budget te kunnen inzetten.
Die regels kan je altijd terugvinden op het VAPH:

Voor de minderjarigen – PAB: https://www.vaph.be/documenten/richtlijnen-aan-de-pab-budgethouders

Voor de meerderjarigen – PVB: https://www.vaph.be/documenten/bestedingsregels-persoonsvolgend-budget

Het is evenwel interessant om te weten dat deze regels af en toe een update krijgen. De laatste versies kan je ook steeds op onze website terugvinden onder het tabblad PAB of PVB.


Laatste wijzigingen binnen de PAB bestedingsregels

 • Een overeenkomst met familieleden
  Persoonlijke assistenten die u betaalt met wijk-werk of dienstencheques, mogen geen bloed- of aanverwanten zijn tot in de tweede graad, geen lid zijn van uw gezin noch dezelfde hoofdverblijfplaats hebben. De RSZ aanvaardt geen overeenkomsten van mantelzorgers in een dienstbodecontract.
 • Waarmee kan ik een PAB combineren?
  Het PAB kan gecombineerd worden met een overeenkomst met pleegouder als assistent.
 • VIA 5 maatregelen
  In de VIA 5-akkoorden werd vastgelegd dat elke budgethouder die een rechtstreekse arbeidsovereenkomst heeft met een assistent vanaf 2019 verplicht is om een eindejaarspremie te betalen aan zijn assistent of individuele begeleider.
  U betaalt de eindejaarspremie met uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB). U moet minstens de eindejaarspremie betalen die in de cao (sectorale collectieve arbeidsovereenkomst) is vastgesteld. Het staat u natuurlijk vrij om een hogere eindejaarspremie te betalen. De exacte berekening en het bedrag van de eindejaarspremie zal nog bepaald worden in de sectorale cao. U registreert de kosten voor de uitbetaling van een eindejaarspremie onder de arbeidsovereenkomst van uw assistent. Het totaalbedrag van uw PAB zal verhoogd worden met het bedrag van de tegemoetkoming voor de uitbetaling van een eindejaarspremie.
  Let op: Als u een familielid tot de 2e graad tewerkstelt via een takenovereenkomst, bent u niet verplicht om een eindejaarspremie te betalen. U zult als budgethouder van het VAPH geen tegemoetkoming ontvangen voor het personeel dat u tewerkstelt via een takenovereenkomst.
 • Geschenken en geschenkcheques voor de assistent
  Zowel bij takenovereenkomsten als bij arbeidsovereenkomsten mogen premies, van welke aard ook, maximum één (overeengekomen) maandloon zijn. Dat betekent dat u uw assistent, naast de verplichte eindejaarspremie, ook nog een andere premie kunt uitbetalen.
  -Een geschenk (in natura of in speciën) of geschenkcheque voor uw persoonlijke assistent ter gelegenheid van Sinterklaas of Kerstmis of Nieuwjaar kan betaald worden met het PAB.
  -De waarde van die geschenken of cheques mag evenwel per jaar en per werknemer niet hoger liggen dan 40,00 euro.
  -Dit bedrag kan per jaar vermeerderd worden ter gelegenheid van Sinterklaas met 40,00 euro voor elk kind dat de werknemer fiscaal ten laste heeft. Deze geschenken en geschenkencheques zijn vrijgesteld van betaling van sociale zekerheidsbijdragen.
  -U bewaart thuis het aankoopbewijs van het geschenk of de cheque. Als het geschenk als bijkomend loon wordt uitbetaald, moet dat op de loonfiche vermeld worden.
 • Kosten voor het lidgeld en/of intensieve bijstand van een bijstandsorganisatie
  Per jaar wordt uw jaarbudget met 50 euro verhoogd. U kunt daarmee het lidgeld van een bijstandsorganisatie naar keuze betalen. Ook wanneer u er niet voor kiest om aan te sluiten bij een bijstandsorganisatie, wordt uw jaarbudget verhoogd met 50 euro. Let op: Deze 50 euro wordt niet apart uitbetaald op uw PAB-rekening. U zult dus geen aparte storting zien voor deze 50 euro lidgeld. Het is een verhoging van uw jaarbudget met 50 euro. U kunt dus voor 50 euro extra kosten inbrengen.
  Het lidgeld van een bijstandsorganisatie is jaargebonden.
  U kunt per jaar slechts eenmaal lidgeld betalen met uw PAB-budget.

Laatste wijzigingen binnen de PVB bestedingsregels

 • De bedragen zijn geïndexeerd
 • Het vrij te besteden budget €1800 geldt voor budgetcategorieën I tem IV.
  €3600 voor budgetcategorieën V tem XII.
 • Aanvulling woon- en dagondersteuning
  Woon- en dagondersteuning kan alleen worden geboden door vergunde zorgaanbieders, ouderinitiatieven of door een organisatie of dienst die erkend of vergund is door een andere overheidsdienst van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maar dan buiten erkenning en aan maximum 15 personen.
  Groenezorginitiatieven geregistreerd bij het VAPH, kunnen naast individuele ondersteuning ook nog dagondersteuning bieden.
 • Welke kosten worden in aanmerking genomen voor de besteding van uw budget in cash? Betreffende overeenkomst met individuele begeleider/student in loonverband!
  Geschenk of geschenkcheque (maximum 40 euro)
  Voor de andere assistenten (bijvoorbeeld vrijwilligers, assistenten via dienstencheques, thuishulp)  kan dit enkel betaald worden via het vrij besteedbaar deel.
  -Vanaf 2019 bent u verplicht om een eindejaarspremie te betalen aan uw assistenten en begeleiders die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn. U moet minstens de eindejaarspremie betalen die in de cao is vastgesteld. Het staat u natuurlijk vrij om een hogere eindejaarspremie te betalen. Het VAPH zal een verhoging uitvoeren op de budgetlijn om de eindejaarspremie (geheel of  gedeeltelijk) te bekostigen.
  -U kunt uw assistent ook nog een andere premie uitbetalen.
  Dat betekent ook dat verschillende premies kunnen gecombineerd worden.
  Het totaal van de verplichte eindejaarspremie en de andere premies mag samen maximum 1 (overeengekomen) maandloon zijn!
 • Welke kosten worden in aanmerking genomen voor de besteding van uw budget in cash? Overeenkomst met een gezinslid van de budgethouder of met een familielid dat verwant is met de budgethouder tot de tweede graad.
  -Loon van een individuele zorgaanbieder of student
  -Extralegale voordelen voor de werknemer: maaltijdcheques
  -Factuur van een sociaal secretariaat
  premies, van welke aard ook: maximum 1 (overeengekomen) maandloon
  -Arbeidsongevallenverzekering
  -Kosten voor preventie en bescherming op het werk
  -Opleidingskosten van de individuele zorgaanbieder
  -Extralegale voordelen voor de werknemer: ecocheques
  -Extralegale voordelen voor de werknemer: sport- en cultuurcheques


0 Comments