Financiële compenserende Coronamaatregelen

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 20/04/2020 | Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Financiële compenserende Coronamaatregelen tags: , , ,

De eerste financiële compenserende Corona maatregelen voor mensen met een handicap die gedurende de corona-crisis thuis ondersteuning krijgen, zijn bevestigd.
Er wordt nog gewerkt aan compenserende maatregelen voor mensen die wachten op een budget.

Hierbij alvast een overzicht van maatregelen voor mensen met een PVB of PAB budget.

Woon- en leefkosten bij VAPH Vergunde Zorgaanbieder

 • Leefkosten kunnen niet aangerekend worden voor de periode wanneer de persoon met een handicap niet aanwezig was in de voorziening.
 • Meestal loopt de woonkost(huur…) wel door, ongeacht de aan- of afwezigheid in de voorziening. Doch tijdens Corona kunnen woonkosten, wanneer iemand thuis verbleef in plaats van in de voorziening, worden gestaakt. Hoe dit praktisch uitgewerkt wordt, zal later bepaald worden. 

Extra ondersteuningskosten tijdens Corona

Wat?

 • Heel wat ondersteuning is weggevallen sinds de Corona. Het is belangrijk om het verschil te maken tussen wat als overeenkomst loopt vanuit een Vergunde zorgaanbieder (VZA) en een niet-VZA.
 • De geregistreerde Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO) met een VZA wordt omwille van Corona niet geherwaardeerd. Dit zowel voor de persoon die tijdens de Corona periode geen of minder gebruik maakt van de ondersteuning van de VZA, alsook voor de budgethouder die omwille van Corona meer gebruik maakt van ondersteuning vanuit de VZA.
 • Budgethouders kunnen echter wel, wanneer ze tijdens Corona thuis verblijven hun PVB of PAB jaarbudget van 2020 met 1/12e(8,5%) overschrijden. Mochten beperkende maatregelen langer worden aangehouden, dan wordt er verder bekeken of het percent van overschrijding kan worden aangepast. Maar momenteel houden we het op 8,5% netto. Let wel, hier worden geen beheerskosten toegekend.

Wie komt in aanmerking?

 • Elke PVB/PAB budgethouder die kan aantonen dat er extra kosten zijn wegens corona.
  • Let op, het gaat wel om ondersteuning in de thuissituatie.
  • Personen die bv 3/7e in de VZA verbleven en nu 7/7, moeten NIET extra betalen omdat daar de ‘thuisblijvers’ eigenlijk al voor betalen via die budgetgarantie.

Wat mag met dit extra budget?

 • Alle ondersteuning die ook met het PVB mag, en die extra nodig was/is tijdens de corona-crisis
  • vrijwilligers, dienstencheques, assistentie aan huis…
  • OPGEPAST , je hebt voor elke ondersteuning een geregistreerde en door VAPH goedgekeurde PAB of PVB Corona cashovereenkomst nodig,waarbij extra ondersteuning ten vroegste aanvangt vanaf 14 maart 2020!

Wat mag NIET met dit extra budget?

 • Géén vouchers – de uitbetaling is altijd in cash.
 • Géén vrij besteedbaar deel.
 • Géén contract met de VZA waar je al een contract hebt. Zij mogen immers met je huidige contract sowieso thuis ondersteuning komen bieden! (en jij moet daar niet extra voor betalen)

Hoe moet dit nu, gezien ik eigenlijk altijd via voucher gewerkt heb met mijn PVB

 • Je registreert je een nieuwe PVB Corona cash contract via mijnVAPH.be.
 • Je vermeldt duidelijk bij de taakomschrijving dat het over extra ondersteuning gaat omwille van corona.
 • Een “corona-contract” kan maar ten vroegste ingaan vanaf 14 maart 2020
 • Zodra je contract goedgekeurd is, kan je ook de kosten inbrengen.
 • Je betaalt de PVB factuur eerst uit eigen middelen.
 • Daarna stort het VAPH je de ingebrachte kosten terug.
 • Dit kan tot maximum 8,5% van jouw netto budget.

Wat als ik al mijn PVB (gedeeltelijk) via cash aanwend?

 • De registratie van de kost en aanvraag tot bijstorting gebeurd zoals vroeger.
 • Bij registratie van nieuwe Corona contracten, vermeld je bij registratie in  de taken omschrijving heel uitdrukkelijk dat het gaat over een nieuw Corona contract.
 • Voor de reeds bestaande en lopende contracten moet je niks bijkomends inbrengen. Noteer alleen duidelijk dat er extra prestaties zijn omwille van de Corona-crisis.
 • Je brengt gewoon de hogere facturen of nieuwe facturen in via de kostenstaat.
 • Als je op het einde van het jaar méér kosten indient dan jouw jaarbudget, zal jouw budgetlijn verhoogd worden tot max 8,5% extra.
 • OPGEPAST : de overschrijding van maximaal 8,5% moet wel duidelijk als extra ondersteuning en/of grotere ondersteuningskosten in maart en april 2020, kunnen worden aangetoond!

Bijstand van alin

Om dit alles correct geregeld te krijgen, neem je best contact op met de medewerkers van alin vzw op 02/506 04 95 of via helpdesk@alin-vzw.be.

 • De alin coaches helpen jullie graag bij de registratie van Corona contracten en de registratie van jouw PVB of PAB rekeningnummer.
 • Zo verloopt alles sneller en zonder fouten. En onze coaching en aansluiting van het lidmaatschap kan je dan ook terugbetaald krijgen vanuit de extra Corona middelen.
 • Het is belangrijk dat je de richtlijnen strikt toepast, want Zorginspectie kan ook inzage vragen tot het correct aanwenden van het extra Corona budget.
 • Indien je de richtlijnen niet correct hebt uitgevoerd of de middelen niet juist hebt aangewend, kan je verplicht worden om alles vanuit eigen middelen terug te betalen.
 • Dus beter voorbereiden en je goed laten informeren, om te vermijden dat je in nauwe schoentjes komt te staan!

0 Comments