Dringende actie vereist voor de verplichte eindejaarspremie!

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 22/06/2020 | Actueel, PAB | Reacties uitgeschakeld voor Dringende actie vereist voor de verplichte eindejaarspremie! tags: , , , ,

Mis de VAPH tussenkomt voor de verplichte Eindejaarspremie niet !

Geef tijdig jouw ondernemingsnummer door aan het VAPH.

Elke houder van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget die een arbeidsovereenkomst heeft met een persoonlijke assistent of individuele begeleider, moet sinds 2019 verplicht een eindejaarspremie betalen aan die assistent of begeleider. Dat is bepaald in het 5e Vlaamse intersectorale akkoord (VIA 5-akkoord p17). Vanuit het VAPH wordt er een tegemoetkoming  voorzien om die eindejaarspremie te bekostigen.

Momenteel is het bedrag van de eindejaarspremie die je als werkgever minimaal moet betalen aan uw assistent, nog niet bekend.

Zodra dit bekend is, word je daarvan op de hoogte gebracht. Deze info zal je ook terugvinden op de VAPH-website.

De verplichting van toekennen van een nog verder te bepalen verplichte eindejaarspremie gaat gepaard met een verhoging van je PAB vanuit het VAPH. Het is nog niet duidelijk of deze verhoging de eindejaarspremie volledig of gedeeltelijk zal bekostigen.

Om ervoor te zorgen dat het VAPH je zeker als werkgever deze ‘verhoging’ toekent, heeft het VAPH heel dringend jouw ondernemingsnummer als werkgever nodig.

Dit is het nummer dat het sociaal secretariaat bij aanvang van de tewerkstelling voor je aanvroeg voor de regeling met de RSZ.

Gelieve dus dringend jouw ondernemingsnummer als werkgever aan het VAPH aan te leveren.

Dat kan telefonisch via 02 249 30 00 of via budgetbesteding@vaph.be.

Heb je vragen hierover?

Neem dan contact op met de alin Helpdeskmedewerker via 02 506 04 95 of via helpdesk@alin-vzw. De alintjes helpen je graag verder.


0 Comments