Woon- en leefkosten

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 07/07/2020 | PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Woon- en leefkosten tags:

Budgethouders die nĂ¡ de inwerkingtreding van de persoonsvolgende financiering in de voorziening zijn ingestroomd, moeten woon- en leefkosten betalen voor de dagen en/of nachten van effectief verblijf! Deze woon- en leefkosten moeten met eigen middelen betaald worden. Ze kunnen dus niet betaald worden vanuit de PVB Rugzak.

CORONA WEETJE: Wanneer de budgethouder niet in de voorziening verbleef tijdens de Corona Lockdown, dan mag de voorziening geen woon- en leefkosten aanrekenen voor die periode.

 • De finale invoering van woon- en leefkosten voor alle budgethouders in de voorziening moet gefinaliseerd worden tegen 31/12/2020.
 • Het is dus heel belangrijk om de besprekingen van het collectief overleg (gebruikersraad) in de voorziening nauwgezet te volgen om de prijssetting te volgen. De aanrekening van woon- en leefkosten vereist een akkoord van het collectief overleg of de gebruikersraad.

Voor de aanrekening van woon- en leefkosten gelden de volgende principes:

 • Kosten die vergoed worden met een persoonsvolgend budget, kunnen niet ook als woon- en leefkosten worden aangerekend.
 • De voorziening biedt aan het collectief overlegorgaan transparantie over de principes die aan de basis liggen van de berekeningswijze van de woon- en leefkosten.
 • De voorziening maakt de woon- en leefkosten en aanpassingen ervan publiek kenbaar en neemt die op in de individuele dienstverleningsovereenkomst.

Onder woonkosten wordt verstaan:

De vergoeding voor het gebruik of de huur van een woning, kamer, studio of appartement en eventueel gemeenschappelijke ruimtes die door de budgethouder in het kader van de dienstverlening gebruikt kunnen worden, met inbegrip van de vergoeding voor het gebruik van water, verwarming en elektriciteit en de vergoeding van normale en kleine herstellingen voor die ruimtes.

Opgepast : Kosten voor aanpassingen aan de infrastructuur

De kosten voor aanpassingen aan de infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt door de vergunde zorgaanbieder, die uitgevoerd worden met het oog op bijzondere infrastructuurnoden door de aard van de handicap, mogen niet als woonkosten aangerekend worden

Onder leefkosten worden de volgende kosten voor het levensonderhoud begrepen:

 • voeding
 • drank
 • onderhoud en schoonmaak van de woning en de gemeenschappelijke ruimtes
 • aansluiting op internet en aansluiting van tv en telefoon
 • was- en strijkservice
 • medicatie
 • verzorgingsproducten
 • kleding
 • vervoer
 • ontspanning
 • abonnementen
 • verzekeringen

Die kosten moeten maandelijks gefactureerd worden.

Modaliteiten omtrent woon- en leefkosten

Als er woon- en leefkosten worden aangerekend, dan heeft de budgethouder geen wettelijk gereserveerd inkomen meer. Er wordt ook geen socio-culturele toelage meer uitbetaald. Voor budgethouders met een laag inkomen waarvoor de maandelijkse factuur van woon- en leefkosten te hoog is, moet naar een oplossing worden gezocht.

 • In de eerste plaats moet er worden nagegaan of al zijn rechten op tegemoetkomingen zijn uitgeput, en of desnoods het OCMW kan ingeschakeld worden.
 • Daarnaast kan er niet van de budgethouder worden verwacht dat hij een factuur betaalt die hoger is dan zijn inkomen.
 • Er zal dan moeten worden bekeken of er eventueel een onderscheid kan worden gemaakt tussen verplichte en facultatieve kosten.
 • Een basisaanbod zou voor iedereen toch verzekerd moeten kunnen zijn.

0 Comments