Covid-bonus 2021 – verduidelijking

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 01/02/2021 | Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Covid-bonus 2021 – verduidelijking tags: , ,

Voor 2021 wordt er opnieuw 25,5% bovenop het budget beschikbaar gesteld voor extra Corona-kosten. Hieronder lijsten we kort nog eens de belangrijkste punten op.

  • Toelating maximale budgetoverschrijding van 25,5% bovenop het jaarbudget.
  • Voor extra prestaties omwille van Corona tijdens de periode januari tot en met maart 2021.
  • Ongeacht verlenging Corona-periode blijft de maximum 25,5% voor het ganse jaar 2021.

Hou rekening met het feit dat de bonus misschien automatisch bij jouw budget wordt gerekend. Je hebt hier niet automatisch recht op! Indien er geen budgetoverschrijding zou zijn, hou je je aan de normale bestedingsregels en aan het maximum van jouw normale jaarbudget. Reken uit of je de bonus kan gebruiken of niet. Je kan altijd hulp inschakelen van je coach / helpdesk alin: 02 506 04 95 / info@alin-vzw.be

Hoe krijg je die bonus?

Voorwaarden

  • Zorg thuis via een één-op-één relatie
  • Verandering in zorg door Corona (vermindering hulp / wegvallen hulp)
  • De hulp wordt opgevangen op een andere manier en zorgt dus voor extra kosten
  • Op het einde van het jaar maken die extra kosten dat er budgetoverschrijding volgt
  • Je sluit een aparte COVID-overeenkomst af voor die extra zorg. Steeds met vermelding ‘COVID19’

Je hebt in 2020 al gebruik gemaakt van de bonus

Je hoeft niets meer te doen. Je budget wordt automatisch verhoogd. Dit is momenteel al zichtbaar op je budgetlijn.

Zijn je vorige COVID19-overeenkomsten vervallen, en wil je de hulp opnieuw inschakelen? Dan sluit je opnieuw een COVID overeenkomst af. Voor 2021 valt dit onder TYPE kost: COVID19.

Je maakt voor de eerste maal gebruik van de COVID-bonus

Je besteedt je PAB of PVB in CASH

Je sluit (naast een bestaande overeenkomst) een COVID19-overeenkomst af onder type: COVID19. Alle kosten die extra / nieuw zijn binnen dit contract, omwille van Corona, kan je hierop boeken. Steeds met vermelding: COVID19. Het registreren van de overeenkomst die je via mijnVAPH.be of door het document aan het VAPH te bezorgen:

Na goedkeuring van de COVID19-overeenkomst, zal de verhoging zichtbaar worden op jouw budgetlijn.

Je zet jouw PVB budget in voucher in, bij een vergunde zorgaanbieder… nu ben je thuis

Indien je nu uitzonderlijk thuis bent door Corona-maatregelen en ondersteuning krijgt via een één-op-één realtie, kan je natuurlijk ook aanspraak maken op die Corona-bonus.

Je bezorgt het VAPH volgende documenten (of via opladen in mijnVAPH.be), en je vermeld duidelijk dat het in kader van COVID19 is:

De voorwaarden voor de COVID-bonus zijn voldaan. Voor gebruik zijn dezelfde bestedingsregels van toepassing als voor een CASH-inzet van je PVB.

Deze specifieke kosten kan je dan nadien op die Covid19 – overenkomst invoeren. Het VAPH stort de bonus op de opgegeven rekening.

Meer info

Lees alles rustig na:

Of contacteer onze helpdesk voor meer info: 02 506 04 95 / info@alin-vzw.be


0 Comments