Nieuwe RSZ richtlijnen voor de ouder die én budgetbeheer én betaalde assistentie combineert

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 28/06/2021 | Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB, Wetgeving | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe RSZ richtlijnen voor de ouder die én budgetbeheer én betaalde assistentie combineert tags: , , ,

De RSZ laat enkel combinatie van budgetbeheer en betaalde assistentie bij één enkele persoon enkel nog toe, als er én een machtiging van de vrederechter is dat de ouder deze rollen kan en mag combineren, én de tewerkstelling van assistentie gebeurt via een takenovereenkomst en geen arbeidsovereenkomst.

Deze verstrakking zou ook impact hebben op het combineren van budgetbeheer en  uitzendwerk van de ouder in een éénoudergezin. Ook voor het combineren van budgetbeheer en werken via interim vanuit dat budget, zou in de toekomst een machtiging van een vrederechter nodig zijn.

Dit wordt ook doorgetrokken voor dezelfde combinatie van budgetbeheer en assistentie vanuit een DPA contract, ook hier zal dit enkel nog kunnen indien hiervoor een machtiging is van de vrederechter

Dezelfde lijn wordt ook doorgetrokken voor de ouder die budgetbeheer combineert met assistentie via het werken met een platform deeleconomie. Hier zal ook een machtiging van de vrederechter nodig zijn.

Een vrijwilligersvergoeding, is de enige uitzondering. Dit is de enige situatie van combinatie van budgetbeheer en betaalde assistentie bij en door eenzelfde persoon, nog wordt getolereerd.

Voor situaties die vanuit het verleden zijn geregeld zonder machtiging van vrederechter, zullen overgangsmaatregelingen worden uitgewerkt. Wij houden jullie graag op de hoogte van zodra meer duidelijkheid over de overgangsmaatregelen.

Weetje :
RSZ vraagt steeds een kopie van terbeschikkingsstellingsbrief die aan de budgetbeheerder wordt gericht. Wanneer binnen een twee oudergezin de andere ouder het budgetbeheer opneemt, kan op aanvraag door het VAPH een nieuwe terbeschikkingsstellingsbrief worden aangeleverd, waarbij het beheer aan de andere oudere wordt toegewezen en dus de terbeschikkingsstellingsbrief wordt gewijzigd.


0 Comments