Deadline Budget 2022

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 23/01/2023 | Actueel, PAB, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Deadline Budget 2022 tags: , , , , ,

Sluit jouw budget van 2022 op een correcte manier af. Momenteel is het nog mogelijk dat je facturen van 2022 aankrijgt, betaalt en kan inboeken op mijnVAPH. Je hebt hiervoor tijd tot 31/03/2023.

Onderscheid 2022 en 2023?

Op basis van de periode waarover de factuur gaat, zal deze factuur op de juiste budgetlijn komen. Dat betekent: een factuur over arbeidsongevallen 2023 komt al op 2023 te staan, ook al werd deze misschien al in 2022 betaald. Een factuur die je aankrijgt voor kosten van alin, moet je kijken naar de data die op de factuur staan. De kans is groot dat dit nog gaat over prestaties van 2022. Je geeft dan de begindatum en einddatum op zoals vermeld op de factuur. Twijfel je over een factuur? Neem dan gerust contact op met ons. Stuur de factuur in PDF naar info@alin-vzw.be
Een overzicht van je budgetlijn 2022 vind je onder ‘archief’ bij mijnVAPH.be.

Afspraak alin 28 februari 2023

Omdat onze coaches niet voor iedereen nog last minute kosten kunnen inbrengen, is de afspraak dat kosten ten laatste 28/02/2023 aan de coach of de info@alin-vzw.be worden bezorgd. Tenzij er nog een huisbezoek gepland staat voor eind maart, of tenzij dit specifiek door de coach anders werd gecommuniceerd. Je bezorgt volgens de afspraak:
pdf-file van de facturen + overzicht van bankuitreksels (met daarop ook het saldo van de rekening)

Heb je toch nog kosten na 28/02/2023, dan vragen we jou om deze zelf via een aangetekend schrijven aan het VAPH te bezorgen. Doe dit tijdig! Alleen zo voorkom je dat je te laat bent! De postdatum telt en mag dus uiterlijk 31/03/2023 zijn. Je doet de aangifte via het VAPH document kostenstaat dat door de BUDGETBEHEERDER MOET getekend zijn. Niet getekende aangiftes zullen niet worden verwerkt!

Kosten die te laat worden ingegeven zullen niet meer aanvaard worden door het VAPH. Dat betekent dat jouw voorschot met dat bedrag niet zal worden aangezuiverd en dat je dit privé zal moeten doen. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties uit jouw macht, kan de coach het VAPH vragen om de kosten te herzien.

Budgetoverschrijding 2022

Het kan zijn dat het budgetplan niet 100% uitkwam en er onverwachts toch nog extra kosten zijn waardoor je over het beschikbare budget van 2022 gaat. In dat geval kan je ook best de facturen nog steeds met het budget betalen en ook in mijnVAPH registreren. Op die manier heb je een overzicht van je totaalbesteding voor dat jaar. Uiteraard gaat het VAPH niet méér gaan terustorten dan wat je nog resterend als jaarbudget over hebt.

Je gaat van het VAPH een brief aankrijgen over deze budgetoverschrijding. Je zal jouw PAB- of PVB-rekening met eigen middelen terug moeten aanzuiveren. Breng zeker jouw coach hiervan op de hoogte. Er is de mogelijkheid om het vrij besteedbaar deel hiervoor aan te spreken. Bespreek zeker de mogelijkheden met ons.

Budgetlijn 2023

Eenmaal budget 2022 is afgerond kan er volledig gefocust worden op 2023. Zorg zeker voor een goed budgetplan. Raadpleeg jouw coach voor een afspraak. Gezien de drukte kan je nog steeds best rekenen op 2 maanden wachttijd, dus wacht niet te lang met jouw vragen.

Mail ons: info@alin-vzw.be of bel ons: 02 486 42 65


0 Comments