Combinatieregeling persoonlijk assistentiebudget

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 06/04/2023 | Actueel, PAB, Wetgeving | Reacties uitgeschakeld voor Combinatieregeling persoonlijk assistentiebudget tags: , , ,

Wist je dat je een Persoonlijk assistentiebudget (PAB) kan combineren met ondersteuning door een Multifunctioneel centrum (MFC)?

Wat moet je hiervan onthouden:

  • De ondersteuning die wordt overeengekomen tussen het MFC en de gebruiker (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) wordt vastgelegd in de begeleidingsovereenkomst. In die overeenkomst worden de aangeboden functies en de frequentie opgenomen. Om souplesse te garanderen, wordt er binnen de begeleidingsovereenkomst gewerkt met vorken waarin de frequentie vervat zit. 
  • Het PAB kan gecombineerd worden met schoolaanvullende en/of schoolvervangende dagopvang
    • schoolaanvullende dagopvang: het aanbieden van handicapspecifieke opvang overdag zonder schoolvervangend karakter voor kinderen en jongeren met een handicap, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en -mogelijkheden van het kind of de jongere.
    • schoolvervangende dagopvang: het aanbieden van handicapspecifieke opvang binnen de schooluren voor kinderen en jongeren met een handicap, waarbij er een alternatief programma wordt aangeboden. Deze opvang moet zoveel als mogelijk aangeboden worden in samenwerking en afstemming met een onderwijsinstelling.

Een combinatie en wijziging MOET je doorgeven via het bijhorende formulier:

Voor vakanties moet je geen wijziging doorgeven, hier wordt al rekening mee gehouden, tenzij het gaat over een langere periode dan 4 weken.

Het VAPH stuurde hierover ook een mededeling uit:


Bron: VAPH


0 Comments