Nieuwe modellen Individuele Dienstverleningsovereenkomst

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 17/04/2023 | Persoonsvolgend budget, PVB, vormingen | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe modellen Individuele Dienstverleningsovereenkomst tags: , , ,

Wat is een IDO?

Als je ondersteuning wil krijgen, moet je een contract aangaan. Daarvoor bestaat er dus de Individuele Dienstverleningsovereenkomst. Kortweg: IDO. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de zorgaanbieder zal bieden. En aan welke duur, frequentie en vergoeding dit gebeurt.

Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties werkten samen aan een nieuw model voor de IDO. Het doel van het nieuwe model is om het in klare taal duidelijk te maken.

Verschillende modellen

Er zijn verschillende model-IDO’s uitgewerkt. Zo heb je de budgethouders van een persoonsvolgend budget (PVB) die terecht kan bij een vergunde zorgaanbieder (VZA). De minderjarigen ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum (MFC) kunnen krijgen. Of personen die nog geen niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) krijgen, die een beroep kunnen doen op een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). 

Het model voor de PVB-gebruikers is al ter beschikking. De rest volgt later.

Totstandkoming + voordelen model

Lees meer over het ontstaan en de voordelen van de model-IDO 

Webinars

Hier vind je alvast meer info terug over het gebruik van de Model-IDO en zijn bijlages (Bijzondere volmacht medicatie, Hulp door derden, Lastgeving (personeelslid als lasthebber)).
VAPH IDO PVB – uitleg

Hier vind je een opname van de webinar:

Opname webinar Modeldocument individuele dienstverleningsovereenkomst | VAPH

We gaan van alin uit, ook nog een infosessie hierond geven. Volg onze website, facebook of nieuwsbrief voor meer info.


0 Comments