Update bestedingsregels

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 06/06/2023 | Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB, Wetgeving | Reacties uitgeschakeld voor Update bestedingsregels tags: , ,

Af en toe herbekijkt het VAPH de bestedingsregels voor PAB en PVB. Hieronder geven we je een update van de aanpassingen en kan je de laatste versie downloaden.

Aanpassingen voor zowel PAB als PVB

Premies van welke aard dan ook: Het VAPH hanteert de richtlijn dat binnen een arbeids- of takenovereenkomst, premies kunnen uitbetaald worden. Dat kon tot nu toe zolang alle premies samen (zoals een eindejaarspremie, eenmalige premie …) niet hoger waren dan één gemiddeld maandloon. Die beperking geldt voortaan niet meer. Het is aan de budgethouder zelf om te bepalen hoeveel de samengestelde premie zal bedragen.

Vrij besteedbaar deel: Het zal niet meer toegestaan zijn om het vrij besteedbaar deel op te vragen nadat de persoon met een handicap overleden is. Ook niet mits een uitgebreide motivatie.

Takenovereenkomst – kosten voor het loon: Er werd verduidelijkt dat ook de kosten van het loon kunnen ingediend worden onder de takenovereenkomst (een overeenkomst met een familielid verwant tot de tweede graad of een gezinslid van de budgethouder).

Aanpassingen enkel van toepassing bij PVB

Attesten: Voor overeenkomsten met een woonzorgcentrum of met een buitenlandse zorgaanbieder werden tot nu toe attesten gevraagd. Uit dat attest moest de intentie blijken dat: – het woonzorgcentrum niet de intentie had gebruik te maken van dubbele subsidiëring; – de buitenlandse zorgaanbieder bevoegd was om ondersteuning te organiseren voor personen met een handicap. Het VAPH zal die attesten niet meer opvragen. Zo wordt de administratie eenvoudiger

Bestedingsregels

Bron VAPH


0 Comments