Blog

Category Archives: PVB

Transitie van sommige internaten MPI Gemeenschaps Onderwijs naar Welzijn

By Kimberly Vanhoolandt, on 21/06/2023 in Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB tags: , ,

In het huidige landschap van de internaten, zijn er enkele actoren die zich in een heel aparte situatie bevinden omdat de populatie en de werking volkomen aansluiten bij die van voorzieningen binnen welzijn, zowel ‘jeugdhulp’ als ‘handicap’. Deze internaten gemeenschapsonderwijs maken een transitie van Onderwijs naar Welzijn. En dat…

Read More
Nieuwe modellen Individuele Dienstverleningsovereenkomst

By Kimberly Vanhoolandt, on 17/04/2023 in Persoonsvolgend budget, PVB, vormingen tags: , , ,

Wat is een IDO? Als je ondersteuning wil krijgen, moet je een contract aangaan. Daarvoor bestaat er dus de Individuele Dienstverleningsovereenkomst. Kortweg: IDO. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de zorgaanbieder zal bieden. En aan welke duur, frequentie en vergoeding dit gebeurt. Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties…

Read More