Een extraatje voor je assistent via Cultuur of Sportcheques

Je kan je assistent die je zelf tewerkstelt, ook extra belonen via Cultuur of Sportcheques.

Ook dit regel je best via een bijlage  Individuele-Overeenkomst cultuurcheques.

Om te kunnen genieten van vrijstelling van sociale lasten moet de Sport & Culture Pass® aan volgende eisen voldoen:

  • Het maximum bedrag is € 100 per jaar en per werknemer.
  • Mag niet gedeeltelijk of in zijn totaliteit ingeruild worden voor baar geld
  • Mag niet toegekend worden als vervanging of omzetting van loon of een ander voordeel;
  • Moet afgeleverd worden op naam van de medewerker
  • Moet geldig zijn gedurende 15 maanden vanaf 1 juli tot 30 september van het volgende jaar;
  • Kan gebruikt worden bij erkende of gesubsidieerde culturele instellingen en sportieve verenigingen.

Je kan deze cultuurcheques bestellen bij Sodexo of Edenred

Voor meer uitleg hierover kan je uiteraard terecht bij de Helpdeskmedewerker van alin op 02/506 04 95