Je klacht is belangrijk voor ons

 • Waarover kan ik een klacht indienen?  
  • Je kan een klacht indienen over een handeling of prestatie die door alin vzw verricht, of juist niet verricht is. Onze klachtbemiddelaar neemt deze klachten ter harte. 
   • Voorbeelden van klachten:
    • Je vindt dat in je dossier de regels niet juist zijn toegepast bij de aanvraag van een tussenkomst.
    • Je denkt dat alin vzw een te hoog bedrag heeft aangerekend voor bijstand.
    • Je hebt al een aantal keer gebeld over laagdrempelige bijstand, maar krijgt geen gehoor.    
 • Elke klacht wordt anoniem en kosteloos behandeld  
  • Je klacht wordt beheerd door een klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en respecteert het beroepsgeheim.
  • Het onderzoek verloopt in alle onafhankelijkheid en objectiviteit. We streven naar praktische, haalbare en billijke oplossingen.  
  • Elke klacht wordt geregistreerd en krijgt een uniek dossiernummer. Hou dit nummer bij de hand als je ons contacteert in verband met de klacht.  
  • Klachtenbemiddeling is volledig kosteloos.   
 •  Klachtenprocedure voor onze budgethouders telt 7 stappen 
  1. Ontvangst van je klacht.  
  2. Registratie van je klacht. Je krijgt een ontvangstmelding binnen 7 werkdagen.  
  3. Bepaling ontvankelijkheid. Als je klacht niet behandeld kan worden, krijg je een schriftelijk en gemotiveerd antwoord.  
  4. Analyse en onderzoek van je klacht. Je krijgt om de drie weken een brief met de status van het onderzoek.  
  5. Je krijgt een gemotiveerd antwoord en eventueel advies.
   • Ga je niet akkoord met dit antwoord? Stuur dan een e-mail naar klachtenbeheer@alin-vzw.be
   •  De klachtenbemiddelaar van alin vzw  informeert je over de verder opvolging van jouw dossier.   
  6. Afsluiting van je dossier.
  7. Aanbeveling voor verbetering van onze dienstverlening.