Je PVB verhoogt geleidelijk door Correctiefase 2

  • Ben je nog steeds tevreden over de ondersteuning
    • En is deze nog steeds dezelfde gebleven en wordt deze nog steeds geboden door dezelfde VAPH vergunde aanbieder als in december 2016, dan wordt het principe van zorggarantie verder gehanteerd.
    • Jouw aanbieder mag de verhoging van je PVB aanspreken, zonder dat er hiervoor bijkomende ondersteuning wordt aangeboden.
  • Heb je vragen, of wil je eventueel toch andere mogelijkheden verkennen met het verruimde PVB, dan kan je laten bijstaan door een alin
    • Je kan je op een volwaardige manier laten informeren, adviseren of bijstaan bij een bredere verkenning van mogelijkheden.
    • Dit kan zowel telefonisch of via huisbezoek en dit volledig gratis vanuit je recht op gratis bijstand Correctiefase 2.