Je PVB vermindert geleidelijk

 • Je krijgt vandaag nog steeds dezelfde ondersteuning van dezelfde vergunde zorgaanbieder zoals in december 2016.
  • Er is dus niets aan je ondersteuning veranderd sinds de wissel naar een PVB, dan kan heb je recht op zorggarantie.
  • Je vergunde aanbieder moet je dezelfde ondersteuning aanbieden als voorheen, en dit ook als is je PVB vermindert.
  • Twijfel je hierover of staat de zorggarantie ter discussie dan kan je je laten bijstaan door een medewerker van alin om dit verder samen uit te klaren en in overleg te gaan hierover met je zorgaanbieder. Dit wordt gratis aangeboden door alin vanuit je recht op gratis bijstand Correctiefase 2.
 • Je huidige ondersteuning is niet meer dezelfde als aanvankelijk in december 2016.
  • Je hebt een andere frequentie of andere invulling gevraagd, of je bent veranderd van ondersteuning of aanbieder, dan wordt geen zorgcontinuiteit gegarandeerd.
  • Dit betekent dat je terug met je vergunde aanbieder zal moeten bespreken, welke ondersteuning nog kan worden geboden met je kleinere budget.
 • Misschien zal je met je verminderde PVB een nieuw bestedingsplan moeten uitwerken om toch zoveel mogelijk ondersteuning te kunnen aanspreken en dit met een lager PVB.
 • Ook hier kan je je gratis laten bijstaan door alin medewerker vanuit je recht op gratis bijstand Correctiefase 2.