Platform deeleconomie voor bijklussen

Indien jij af en toe een helpende hand kan gebruiken is het inschakelen van een bijklusser een goede oplossing. Controleer natuurlijk eerst even of dit binnen jouw budget past. Als je hier hulp bij nodig hebt kan je dit zeker bij je coach bevragen.

Hoe ga je nu te werk?

Eigenlijk is het heel simpel om een bijklusser in te schakelen. Je sluit een contract af met een erkend platform voor deeleconomie. Zij regelen alle paperassen. De meeste diensten werken via een app en online, waardoor het handig is om snel vanuit een beschikbare pool een bijklusser in te schakelen. Iedereen wordt op voorhand gescreend en je beslist zelf wie je inschakelt. Dit hoeven natuurlijk niet allemaal onbekenden te zijn. Als je zelf iemand kent, (buur, kennis, vrienden,…) die af en toe een handje komen helpen, kan je ze inschrijven en hun voor hun diensten vergoeden.

Jij hebt de touwtjes in handen en schakelt zoveel bijklussers in als je maar zou nodig hebben en je kiest zelf de prijs. Het is de bijklusser die moet bijhouden hoeveel uren hij werkt en welk bedrag hij/zij verdient. Indien ze boven het maximumbedrag van €7.170 per jaar bruto gaan, is dit niet meer voordelig voor de belastingen.

Opgelet! het maximumbedrag wijzigt ieder jaar! Voor 2021 is dit €6.390.

En net zoals met al je andere facturen, laat je de overeenkomst met het bijklusersplatform goedkeuren op mijnVAPH.be, en kan je de kosten daar gaan indienen.

Nog wat concrete info

  • Er zal 10,7% belasting op het bruto bedrag geheven worden. Hieronder verstaat men: de vergoeding van de prestaties uitbetaald aan de assistent + de servicekosten ten laste van de budgethouder + de  BTW op deze servicekosten.
  • Maximaal zal de bijklusser €7170 voor 2023 kunnen verdienen – om te genieten van de voordelige 10,7% belasting. Dezelfde regel blijft gelden, als je het over het maximum gaat zal vanaf de eerste euro de prestaties meetellen als professionele inkomsten, en wordt er zwaarder belast.
  • De deeleconomieplatformen moeten vanaf februari 2021 verplicht bedrijfsvoorheffing inhouden bij de uitbetaling van assistenten. Dit is een soort van voorschot op de belastingen.
  • Vergeet niet, de bijklusserprestaties van december moeten tijdig binnen. Gebeurd dit niet, dan zal dit reeds meetellen voor het volgende jaar en wordt er aan 10,7% belast, ongeacht of het prestaties van het voorgaande jaar zijn.
  • De geleverde prestaties hebben steeds invloed op het volgende jaar. Indien de opgelegde limiet overschreden wordt zal men het jaar erop niet meer kunnen genieten van het lagere tarief van 10,7% belasting. Meestal krijg je hierover tijdig een herinnering van het deeleconomieplatform.
  • Voor de bijklussers geldt er ook een soepele regeling waarbij je dus kan bijverdienen naast je gewone job. Echter, zelfstandigen kunnen niet gaan bijklussen indien de activiteiten die ze moeten uitvoeren, dezelfde zijn als bij hun hoofdjob.

Welk platform kies ik?

Alle erkende deeleconomieplatformen zijn goed om je kosten via het VAPH in te dienen.

Hier vind je de volledige lijst:

Partners van alin

Onderstaande deeleconomieplatformen werken nauw samen met alin. De coaches kennen de werking en kunnen jou vlot op weg helpen indien nodig.