Verplichte eindejaarspremie, hoe zit dat nu?

Posted by Caroline Callens | 16/12/2019 | Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB, Wetgeving | Reacties uitgeschakeld voor Verplichte eindejaarspremie, hoe zit dat nu? tags: , , , ,

Onlangs gaven we jullie al mee dat je rekening moet houden met een verplichte eindejaarspremie (EP) voor je persoonlijk assistent. Helaas konden we nog niet veel meer vertellen dan dat je hier rekening mee moest houden. Intussen zijn er binnen de CAO al wat zaken opgehelderd.

Voor wie met een takenovereenkomst werkt (familie is ingeschakeld als persoonlijk assistent) is het niet verplicht een eindejaarspremie toe te kennen. Hier heb je de keuze.

Samengevat:

De eindejaarspremie binnen Paritair Comité 337 is vanaf 2019 verplicht toe te kennen. Maar aangezien er nog niet werd beslist hoe hier aan zal tegemoet gekomen worden, zullen de sociale secretariaten de eindejaarspremie pas in 2020 uitbetalen. Weliswaar moet dit wel op de budgetlijn 2019 geboekt worden.

Hoeveel moet ik voorzien?

In principe bedraagt de EP 31,43% van het miminumloon. De berekening wordt gemaakt op basis van het aantal gepresteerde arbeidsprestaties.

Voor budgethouders die een assistent voltijds tewerkstellen aan het minimumloon van PC319 adviseren wij om minimaal 750 euro per assistent te voorzien voor het uitkeren van de minimale verplichte EP2019.

Voor wie sowieso al eerder ging voor een EP mag de EP2019 maximaal het maandloon zijn.

Mijn sociaal secretariaat wil geen eindejaarspremie geven!

We merken inderdaad dat de sociaal secretariaten momenteel aangeven nog geen EP2019 te willen berekenen en dus uit te keren, noch de minimale noch de maximale. Nog geen paniek. Dit komt doordat men nog niet weet hoe de tussenkomst van VIA5 en de exacte berekening van de minimaal verplichte EP zal verlopen. Niet iedere budgethouder was voorzien om een EP te gaan uitkeren. Met als gevolg dat sommigen over hun budget zullen gaan hierdoor. Het is de bedoeling dat hier ook aan tegemoet zal worden gekomen.

  • Ofwel zal het VAPH in 2020 voorzien in een tegemoetkoming bovenop de budgetlijn (in dit geval nog voor budgetlijn 2019 – maar dan wel pas in 2020).
  • Ofwel zal er een korting gegeven worden op de RSZ facturen.

Deze zaken worden nog volop besproken. vandaar dat de sociaal secretariaten liever wachten tot 2020 wanneer alles duidelijk beslist is. De CAO kan je hieronder raadplegen.

Oei, ik kan geen bonus geven aan mijn assistent?

Indien jouw budget ontoereikend is zal je inderdaad moeten wachten tot in 2020 wanneer de eindejaarspremies worden uitgereikt.

Indien je wel nog voldoende budget over hebt kan je uiterlijk dit jaar nog beslissen om een uitzonderlijke premie toe te kennen. Dit kan je doorgeven aan het sociaal secretariaat.

Opgelet! In 2019 kan je nog een uitzonderlijke premie en een eindejaarspremie combineren. Het is een eenmalige premie, neem de bijlage in het contract op voor 2019.

In 2020 zal je geen uitzonderlijke premie meer kunnen toekennen. Dan blijft de verplichte eindejaarspremie behouden.

Je kan je assistent ook een cadeaucheque of extraatje geven: https://alin-vzw.be/index.php/2019/11/een-extraatje-voor-je-persoonlijk-assistent/

Controleer uiteraard eerst goed of je voldoende budget hebt voor een verplichte eindejaarspremie én dergelijke premies of cheques! Raadpleeg je budgetplan. Het zou zonde zijn hierdoor extra over je budget te gaan, dit zal je dan ook privé moeten gaan bijpassen.

Communicatie van het VAPH:

https://www.vaph.be/documenten/mededeling-aan-pab-en-pvb-budgethouders-17-december-2019

Op naar 2020 en meer info over de VIA5 – eindejaarspremie 2019

Intussen kan je met jouw vragen terecht bij onze helpdesk: 02 506 04 95 / info@alin-vzw.be
Uiteraard zijn wij ook maar beperkt op de hoogte en wachten we verdere info af. Van zodra we meer nieuws hebben komen jullie het hier of in de nieuwsbrief zeker te weten!


0 Comments