Geleidelijke heropstart huisbezoeken alin

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 18/05/2020 | Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Geleidelijke heropstart huisbezoeken alin tags: ,

Het VAPH kondigde al een geleidelijke en voorwaardelijke heropstart aan van verschillende diensten. Dit kon je lezen in het vorige artikel: https://alin-vzw.be/index.php/2020/05/vaph-kondigt-voorzichtige-en-gefaseerde-heropstart-aan-vanaf-18-mei/

Dit betekent voor alin ook een geleidelijke heropstart van de normale gang van zaken. Momenteel wordt er nog zoveel mogelijk vanop aftsand, bijstand geboden. Dit zal stukje bij beetje verminderen, en huisbezoeken zullen vanaf 08 juni weer optimaal kunnen.

Geleidelijk en voorwaardelijk?

Geleidelijk: Dit houdt in dat de coaches vanaf 18 mei mogen beslissen of een huisbezoek noodzakelijk is om de dienstverlening te kunnen aanbieden. Met andere woorden: of bijstand vanop afstand onvoldoende is. Dit is een inschatting die de coach en coördinator maken op basis van de situatie.

Voorwaardelijk: De bijstandsorganisaties hebben richtlijnen opgesteld waarbinnen een huisbezoek op een veilige manier kan verlopen. Deze afspraken worden strikt opgevolgd door de coaches. We gaan er ook van uit dat deze afspraken nauwgezet door de budgethouders of budgetbeheerders op huisbezoek worden gevolgd.

Indien je niet kan voldoen aan de richtlijnen, kan een huisbezoek in principe niet doorgaan. Ja kan samen met je coach naar een oplossing zoeken.

Deze richtlijnen zijn zeker niet bedoeld als een straf. Ze zijn gebaseerd op de algemene veiligeidsmaatregelen die van kracht zijn in ons land en die ook door het VAPH werden voorgeschreven. Om de veiligheid van de personen met een handicap, de context en ook de coach zoveel als mogelijk te kunnen waarborgen.

Indien je zelf vragen hebt in verband met een huisbezoek, kan je steeds je coach contacteren. Als je je niet veilig voelt kunnen we een alternatief zoeken.

Uitgangspunt = we blijven nog zoveel mogelijk vanop afstand regelen. Enkel ‘dringende’ huisbezoeken zullen stelselmatig terug worden ingepland.

Richtlijnen voor een huisbezoek

Budgethouder en context:

 • De budgethouder (en eventuele aanwezigen) draagt een mondmasker.
 • Liefst gebeurt de afspraak één op één. Dus met slechts 2 personen in de ruimte: de coach en de budgethouder/vertegenwoordiger.
 • Zorg ervoor dat alle documenten klaarliggen.
 • Indien mogelijk, ontsmet de plek waar de coach zal plaatsnemen (liefst een tafel).
 • De afstand van 1,5 meter wordt zoveel als mogelijk bewaard.
 • Indien hier mogelijkheid toe is en het weer het toelaat kunnen jullie misschien buiten zitten.
 • Wij gaan er van uit dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en ook zelf een afspraak afbelt of verzet indien er leden in het huishouden zijn die zich ziek voelen of hoesten. We willen geen risico’s nemen.

De coaches:

 • De coach houdt rekening met zijn eigen gezondheid. Dit wil zeggen dat wanneer hij/zij zich ziek voelt of niet veilig voelt in de situatie, het huisbezoek niet zal doorgaan. Er wordt dan naar alternatieven gezocht.
 • De coach zal de dag voor het huisbezoek (of de morgen van het huisbezoek) inbellen om te polsen of aan alle voorzorgsmaatregelen kan worden voldaan. En of er geen zieken zijn in het huishouden.
 • De coach draagt ten allen tijde een mondmasker.
 • Hij/zij ontsmet zijn handen.

Afspraak plannen?

Indien je vragen hebt met betrekking tot jouw budget of eventueel wil polsen naar een afspraak, kan je hiervoor bij de helpdesk of jouw coach terecht.

contact alin
02 506 04 95 / info@alin-vzw.be

0 Comments