Vrijwilligers inschakelen met je PAB en PVB budget

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 20/05/2020 | Ik zoek..., info over andere organisaties, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB | Reacties uitgeschakeld voor Vrijwilligers inschakelen met je PAB en PVB budget tags: ,

Vele handen maken licht werk

Als budgethouder kan je met jouw budget hulp inschakelen. Welke hulp is jouw eigen keuze.

Je kan je altijd laten bijstaan door vrijwilligers!

Hoe gaat dat in zijn werk?

Indien je iemand kent die voor jou vrijwilligerswerk wil uitvoeren zijn er enkele aandachtspunten:

  • De vrijwilliger moet 16 jaar oud zijn, of 16 jaar worden in het jaar dat het vrijwilligerswerk start.
  • Opgelet!
    Werklozen, leefloners, personen op brugpensioen, ontvangen van een uitkering bij de mutualiteit of asielzoekers,… zij dienen contact op te nemen met de instantie van de uitkering of de regeling binnen hun dossier, om na te gaan of ze mogen vrijwilligen.
  • Indien de vrijwilliger familie is tot in de tweede graad*: moet de vrijwilliger meerderjarig zijn.

*ouders, kinderen, grootouders, broers, zussen en kleinkinderen vallen onder de relatie eerste en twee graad.

De vrijwilliger moet ingeschreven zijn bij een  vrijwilligersorganisatie. Op die manier is hij ook verzekerd. De organisatie regelt alles en stuurt de facturen. Indien de vrijwilliger minderjarig is moet er een machtiging door de ouders getekend worden:


De budgethouder sluit een overeenkomst met een vrijwilligersorganisatie. De organisatie kan dan vrijwilligers aanbrengen. Als budgethouder betaal je de facturen met je PAB of PVB budget, zodat deze via het VAPH verhaald kunnen worden.

De vrijwilligersorganisatie brengt jou op de hoogte van alle do’s and don’ts die met dit contract komen.

Inbrengen kosten

Voor je kan starten moet je het contract met de vrijwilligersorganisatie registreren op www.mijnVAPH.be; of door het VAPH een kopie van je contract te sturen. Van zodra dit is goedgekeurd kan je aan de slag.

Heb je je factuur betaald met je budget? Dan kan je nu je terugvorderbaar voorschot gaan aanzuiveren door dit terug te vragen aan het VAPH.

Vanaf de startdatum van je contract tot de eventuele einddatum of onbepaald, kan je alle facturen van de vrijwilligersorganisatie inbrengen. Let wel, duidt correct aan of het over vrijwilligersvergoedingen (prestaties) gaat of over het lidmaatschap.

Als startdatum neem je de eerste gewerkte dag van die maand en als einddatum de laatste prestatie. Dit kan je meestal op de factuur terugvinden.
Nadien noteer je duidelijk de referentie, waardoor je achteraf de factuur gemakkelijk terugvindt.

Hou alles correct bij in een map.

Niet alle kosten kan je zomaar gaan betalen met je budget!

Je maakt als budgethouder een keuze:

Of je betaalt een forfaitaire vergoeding, of een reële vergoeding. Voor de gemakkelijkheid raden wij een forfaitaire vergoeding aan.

Er moet steeds rekening gehouden worden met de maxima om te voorkomen dat de vrijwilliger extra fiscaal belast wordt.

>Forfaitaire vergoeding

Je bepaalt vooraf welk bedrag je jouw vrijwilliger geeft. Op basis van de prestaties wordt er een factuur opgemaakt die je met je PAB/PVB kan betalen.

In 2020 bedraagt de kostenvergoeding max 34,71 euro per dag; en max 1388,40 euro per jaar.

Hier kan je ook aanvullen met een kilometervergoeding tot max 2000 kilometer. Aan 0,3653 euro per kilometer. Er zijn wel andere regels van toepassing als de vrijwilliger louter en alleen de budgethouder vervoert.

>Reële vergoeding

Dit betekent dat je de kosten vergoed die effectief gemaakt zijn.

De vrijwilligersorganisatie zal de factuur opsplitsen volgens begeleiding, vervoer en andere reële kosten. Enkel begeleiding en vervoer kan je dan betalen met je PAB/PVB.

Niet-zorggebonden kosten, zoals hotelkosten, restaurantticketjes, inkomtickets, reiskosten… kan je enkel via de indirecte kosten (PAB) of met het vrij besteedbaar deel (PVB) betalen.

Vanaf 1 juli 2019 is er een kilometervergoeding mogelijk aan 0,3653 euro per kilometer. Dit geldt voor het gebruik van de eigen wagen van de vrijwilliger.

Keuze tussen persoonlijke assistentie en vrijwilligers

Het wordt niet aanbevolen om persoonlijk assistenten nog eens extra in te schrijven via vrijwilligerswerk. De taken zouden compleet moeten verschillen en buiten de uren van de assistentie vallen. De kans is groot dat hier overlappingen gebeuren. Om fouten te vermijden kan je dus best kiezen voor een van de twee.

Er zijn wat verschillen. Zo is er bij een persoonlijk assistent sprake van een vast contract met uurrooster. Terwijl de vrijwilliger kan ingezet worden wanneer de hulp nodig is. De vrijwilligersorgaisatie regelt de verzekering en de facturen etc. Bij een persoonlijk assistent kies je voor een interimbureau ofwel wordt je zelf werkgever. Aansluiten doe je dan bij een sociaal secretariaat.
Bekijk ook zeker het artikel: https://alin-vzw.be/index.php/2019/06/goed-werkgeverschap/ mocht je kiezen voor een Persoonlijk assistent.

Je kan er wel voor kiezen om vrijwilligers én persoonlijk assistenten in dienst te nemen. Ze mogen alleen niet een en dezelfde persoon zijn 😉

Hulp voor helden

hulpvoorhelden.be is ontstaan vanuit het idee van het platform Helpdehelpers. Die laatste richt zich op vrijwilligers met medische achtergrond, die kunnen ingeschakeld worden bij ziekenhuizen of zorginstellingen waar ze extra hulp kunnen gebruiken.

Om ook de budgethouders tegemoet te komen werd er gewerkt aan een platform waarop vrijwilligers (zonder medische achtergrond) zich kunnen opgeven. De budgethouder kan in deze database een match vinden en een vrijwilliger aanschrijven. Indien deze vervolgens bij een vrijwilligersorganisatie wil aansluiten, kunnen de prestaties via het PVB of PAB vergoed worden.

Lees hier alvast de gebruikershandleiding:

Beloning aan de vrijwilliger

Een geschenk geven aan je vrijwilliger kan enkel via het vrij besteedbaar deel.

Slot

Tot slot is het belangrijk dat je kosten beraamd in jouw budgetplan. Heb je hier nog meer vragen over dan kan je terecht bij je coach of bij de helpdesk: 02 506 04 95 / info@alin-vzw.be

Of check deze pagina’s voor meer informatie:

https://www.vlaanderen.be/vrijwilligerswerk

www.vlaanderenvrijwilligt.be


0 Comments