Duidelijkheid over de eindejaarspremie!

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 28/07/2020 | Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB, Wetgeving | Reacties uitgeschakeld voor Duidelijkheid over de eindejaarspremie! tags: , , ,

De kogel is door de kerk. We hebben er lang op moeten wachten, maar er werd een beslissing genomen over de jaarlijkse eindejaarspremie.

Herinner je dat er vorig jaar heel wat communicatie is verschenen over de verplichte eindejaarspremie binnen paritair comité 337?

Een korte heropfrissing:

Bij een takenovereenkomst (familie) is er geen verplichting om een eindejaarspremie te geven. Je beslist hier zelf over als werkgever.

Bij een arbeidsovereenkomst ben je verplicht sinds 2019 een eindejaarspremie toe te kennen aan jouw werknemers (persoonlijk assistenten). Het enige probleem was dat men nog niet had bepaald welk bedrag de premie ging hebben. Bijgevolg vroegen we jullie allen een stukje budget vrij te houden om in deze premie in 2020 te kunnen voorzien. Het VAPH sprak over een tegemoetkoming. Hierover volgt later meer informatie.

Wat werd er beslist?

2019

De eindejaarspremie voor 2019 bedraagt €124 voor personen die voltijds en een volledig kalenderjaar in dienst waren. Was dit niet het geval, dan wordt er door jouw sociaal secretariaat pro rata een berekening gemaakt op basis van de prestaties.

Deze eindjaarpremie wordt uitbetaald met het loon van juli 2020. BELANGRIJK! Aangezien het hier over een kost van 2019 gaat. Moet deze ook op de budgetlijn van 2019 geboekt worden. Dit is een ‘laattijdige indiening’. Hiervoor kan je als reden opgeven dat het bedrag nu pas bekend is. Aangezien de budgetlijn 2019 al is afgesloten, zal je dit aan ons moeten vragen. Wij kunnen dit voor jou in orde brengen.

Oh neen! Ik maak een overschrijding van mijn budget in 2019! Geen paniek, het VAPH zal binnenkort communiceren over de tegemoetkoming.

OPGELET!!

Heb je in 2019 reeds een eindejaarspremie toegekend (die meer bedraagt dan de €124)? Neem dan contact op met jouw Client Advisor van je sociaal secretariaat.
Of werk je via een takenovereenkomst? Geef dit zeker mee aan jouw sociaal secretariaat als er geen eindejaarspremie moet zijn!

2020

Vanaf 2020 wordt de eindejaarspremie berekend op basis van de prestaties en op basis van het sectoraal minimumloon en de indexeringsregels.

Dus voor een volledig kalenderjaar met voltijdse tewerkstelling komt dit neer op: €584,09. 

Vanaf 2020 zal de eindejaarspremie jaarlijks in december worden uitbetaald.

Indien je nog vragen hebt of hulp wenst bij het registreren van de eindejaarspremie kan je terecht bij onze helpdesk: 02 506 04 95 / info@alin-vzw.be

BRONNEN


0 Comments