Bevraging vergunde zorgaanbieders aangaande (alternatieve) zorgondersteuning in coronatijden

Posted by Kimberly Vanhoolandt, | 11/03/2021 | Actueel | Reacties uitgeschakeld voor Bevraging vergunde zorgaanbieders aangaande (alternatieve) zorgondersteuning in coronatijden tags:

De Vlaamse Regering gaf recentelijk aan de bijstandsorganisaties de opdracht om, daar waar gewenst, de vergunde zorgaanbieders bij te staan bij het uitwerken van alternatieven wanneer de werking en zorgondersteuning niet of niet volledig kan georganiseerd worden omwille van de corona-maatregelen. 

In het kader van dit corona-project slaan we als bijstandsorganisaties de handen in elkaar en willen we graag van u als vergunde zorgaanbieder horen welke uw ervaringen zijn, welke vragen en problemen er zich nog aandienen en waar wij als bijstandsorganisaties u kunnen bijstaan.

We gaan aldus van start met een korte bevraging van alle vergunde zorgaanbieders om dan te komen tot een gesprek van experten waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden en de kernvragen gedetecteerd kunnen worden.

U bent dan ook van harte uitgenodigd onderstaande bevraging in te vullen en ons deze ten laatste op 18/03/2021 door te sturen.

https://survey.zohopublic.eu/zs/pvB8Ai


0 Comments