Blog

Tag Archives: VZA

Bevraging vergunde zorgaanbieders aangaande (alternatieve) zorgondersteuning in coronatijden

By Kimberly Vanhoolandt, on 11/03/2021 in Actueel tags:

De Vlaamse Regering gaf recentelijk aan de bijstandsorganisaties de opdracht om, daar waar gewenst, de vergunde zorgaanbieders bij te staan bij het uitwerken van alternatieven wanneer de werking en zorgondersteuning niet of niet volledig kan georganiseerd worden omwille van de corona-maatregelen.  In het kader van dit corona-project slaan…

Read More