Blog

Tag Archives: transitie

Transitie van sommige internaten MPI Gemeenschaps Onderwijs naar Welzijn

By Kimberly Vanhoolandt, on 21/06/2023 in Actueel, PAB, Persoonsvolgend budget, PVB tags: , ,

In het huidige landschap van de internaten, zijn er enkele actoren die zich in een heel aparte situatie bevinden omdat de populatie en de werking volkomen aansluiten bij die van voorzieningen binnen welzijn, zowel ‘jeugdhulp’ als ‘handicap’. Deze internaten gemeenschapsonderwijs maken een transitie van Onderwijs naar Welzijn. En dat…

Read More